Nedlåtande syn på hantverksmässigt arbete

Replik 9 oktober 2019 11:45
Detta är en ledare. Katrineholms-Kurirens ledarredaktion är oberoende liberal.

Tidningens ledarskribent (8/10) har av någon anledning propagerat för att slöjdämnet är onödigt och stjäl tid från undervisning i historia. Som gammal historielärare kan jag lugna henne att så inte är fallet. 

När jag undervisade i historia upplevde jag aldrig att slöjden på något vis stod i vägen för min egen undervisning. Tvärtom var det väldigt hjälpsamt att de elever som var trötta på all teori hade fått arbeta praktiskt med något innan de kom på mina lektioner. 

Skolans ämnen konkurrerar inte med varandra utan kompletterar i stället för att ge bredd i den utbildning som kallas grundskola. Slöjdämnet är i dag ett av få ämnen som vänder sig till alla de elever som i framtiden kommer att arbeta praktiskt som hantverkare. 

Att inte lokalpressens ledarskribent kan se på saken ur deras perspektiv tycker jag är tråkigt och pekar på en lite nedlåtande syn på hantverksmässigt arbete. Historia ingår dessutom i ett större SO-block som tidsmässigt är mycket större än slöjdens. 

Men visst finns det saker som tar tid från historieundervisningen, främst byråkrati och disciplinproblem. Men aldrig slöjdundervisning.

Erik Rosén, legitimerad historielärare i Strängnäs

 

Svar: Det står ingenstans i texten att slöjd är onödigt. Tvärtom skriver jag uttryckligen att grundskolan inte bör bli helt fri från praktiska och estetiska ämnen, samtidigt som jag föreslår att kommunala kulturskolan ska byggas ut, så att eleverna får ökade möjligheter att ägna sig åt exempelvis måleri och sömnad.

Däremot är det självklart att alla ämnen i viss mån sker på bekostnad av varandra. Så länge antalet undervisningstimmar i grundskolan är begränsade, vilket de i dag är till 6 890 timmar, måste kunskaper i ett ämne alltid ställas mot kunskaper i andra, och det kommer aldrig att finnas utrymme för att undervisa i allt som någon gång kan vara bra att kunna.

Dessutom ser jag inte ner på hantverksmässigt arbete bara för att jag föreslår mindre slöjdundervisning. Om ens syn på olika yrken mäts i hur många timmars undervisning man anser att grundskoleelever ska ha i vissa ämnen, skulle det innebära att alla som är nöjda med dagens timplan ser ner på kockars arbete, eftersom hem- och konsumentkunskap är grundskolans minsta ämne, med bara 118 timmar. Det kan jämföras med att eleverna har 230 timmar bild, 230 timmar musik och 330 timmar slöjd.

Susanne Nyström

Ämnen du kan följa