I EU har vi blivit starkare tillsammans

Gästkrönika 10 augusti 2023 17:50
Detta är en ledarkrönika. Katrineholms-Kurirens ledarredaktion är oberoende liberal.

Snart är det 30 år sedan svenskarna röstade om EU-medlemskap. Detta historiska beslut markerade början på en resa som har präglat och berikat vårt land på otaliga sätt.

Med ett Europaparlamentsval runt hörnet har försök gjorts att lyfta en Swexit-debatt till ytan. Men vi får inte glömma bort vad EU har gjort för Sverige.

Vid tiden för anslutningen var Sveriges val att bli en del av den europeiska gemenskapen en tydlig signal om vår vilja att vara en aktiv del i formandet av Europas framtid. Detta har inte bara stärkt vårt eget inflytande, utan också stärkt vår röst på den globala arenan, där vi kan påverka frågor som fred, säkerhet, handel och hållbar utveckling.

 

En av de mest betydande fördelarna med EU-medlemskapet är tillgången till den inre marknaden, som öppnade dörrarna till över 500 miljoner konsumenter. För svenska företag innebar detta en möjlighet att expandera och konkurrera på en helt ny nivå. Otaliga arbetstillfällen har skapats genom EU och tillväxten i Sverige gynnats enormt av den fria marknaden.

Tillsammans med den fria rörligheten mellan länderna har svenskarna fått stora möjligheter att upptäcka Europa, genom att möta människor på resa, genom handel samt möjligheten att studera utomlands. EU har skapat en öppenhet som tidigare var svår att föreställa sig.

En 25-åring i Sverige i dag har dock aldrig upplevt ett annat Europa. För den yngre generationen är denna frihet helt självklar.

 

Sverige har inte bara varit mottagare av fördelarna med EU-medlemskapet, vi har också aktivt bidragit till unionens utveckling och framgång. Genom att dela med oss av kunskap och expertis inom olika områden har vi varit en konstruktiv partner i att utforma och implementera EU:s politik. Vårt engagemang i att bekämpa klimatförändringar, främja hållbar utveckling och skydda miljön har varit viktigt för EU:s arbetet mot klimatkrisen.

När vi nu står inför framtida utmaningar är det av yttersta vikt att Sverige fortsätter att vara en aktiv och konstruktiv medlem i EU. Säkerhetsläget i Europa gör EU till världens viktigaste fredsprojekt. Den europeiska sammanhållningen är central för att bekämpa Ryssland. Det kräver en fortsatt stark politisk vilja, öppen dialog och samarbete inom EU.

 

Sanktionerna mot Ryssland efter den fullskaliga invasionen av Ukraina kunde inte ha  genomförts om varje land hade stått för sig självt. EU-samarbetet är centralt för att vi tillsammans ska kunna slå tillbaka även framåt.

Sveriges 30-årsjubileum som medlem i EU är en påminnelse om den positiva kraften i europeisk integration. Vi har blivit starkare tillsammans – och har åstadkommit mycket genom samarbete och solidaritet. Låt oss fortsätta att bygga på denna framgångssaga och forma en gemensam framtid, för ett Europa som är fredligt, blomstrande och hållbart.

Ulrica Schenström är VD för den gröna liberala tankesmedjan Fores. Hon medverkar som fristående krönikör i Södermanlands Nyheter, där artikeln tidigare varit publicerad.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa