Fängelserna blev länge försummade

Gästkrönika 12 september 2022 19:40
Detta är en ledarkrönika. Katrineholms-Kurirens ledarredaktion är oberoende liberal.

 Partierna har länge haft en bred samsyn om behovet av ännu fler straffskärpningar, men likväl är det svårt för många brottslingar att börja avtjäna sina utdömda straff inom en rimlig tid.

Att lagstiftning som förändras får konsekvenser längre fram tycks vara mer begripligt inom andra politikområden. Reformeras till exempel en viktig del i försvarspolitiken, kan man räkna med att det får följder i andra led. Men inom rättspolitiken saknas en sådan insikt.

Problemen grundar sig i att Kriminalvårdens anstalter har varit överbelagda – under väldigt lång tid. I fjol uppgick beläggningsgraden till 109 procent. I somras avslöjade Ekot i P 1 konsekvenser av väntetider till anstalter, till exempel att flera dömda kvinnomisshandlare kunde fortsätta att utöva våld och trakassera samma kvinna, medan de gick på fri fot och inväntade att avtjäna sitt straff.

I första hand är det ett svek mot brottsoffren. Att våga anmäla ett brott är ett stort steg för dem som tillbringat flera år i en destruktiv relation. Att bevismaterialet är övertygande nog för en fällande dom är inte heller alla förunnat.

I förlängningen innebär Kriminalvårdens allvarliga platsbrist dessutom en ökad risk för att deras anställda hamnar i kläm. Dels eftersom många kriminalvårdare saknar rätt utbildning, dels för att fler av dem som sitter av sina straff har en bakgrund inom den växande organiserade brottsligheten.

Kombinera det med en ökad trångboddhet så leder det till en rörigare situation, vilket även syns i statistiken. Antalet anmälningar av hot och våld mot kriminalvårdare har mer än fördubblats inom loppet av ett par år.

Eftersom myndighetens två främsta uppdrag är så pass viktiga – att verkställa straffen för dömda gärningspersoner och minska risken att de återfaller i brott – har politikens eftersatta hantering av Kriminalvården varit förvånande.

En överväldigande del av debatten om rättsväsendet har handlat om antalet poliser, åklagare och domare. Allt medan Sverige har haft en kriminalvård som gått på knäna och inte har hängt med när lagstiftningen förändrats.

Som tur är har vinden vänt. De närmsta åren ska myndigheten bygga flera nya anstalter och är i behov av att rekrytera tusentals nya anställda. Tidigare har inte viljan saknats, däremot har resurserna lyst med sin frånvaro.

Men nu verkar allt fler partier inse värdet av en fungerande kriminalvård – och att myndigheten därför behöver ha förutsättningar att genomföra sina uppdrag.

Naod Habtemichael är fristående skribent. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa