C ändrar skolpolitik – oavsett ny partiledare

Gästkrönika 30 januari 2023 14:56
Detta är en ledarkrönika. Katrineholms-Kurirens ledarredaktion är oberoende liberal.

Den 11 januari presenterade Centerpartiets valberedning sitt förslag på ny partiledning. I samband med detta kommunicerade partiet, i sina officiella kanaler, en ambition om att reformera partiets nuvarande skolpolitik. Det är även detta som Muharrem Demirok, som är föreslagen som Annie Lööfs efterträdare som partiledare, har lyft fram extra i sin kandidatur. 

Oavsett vem, eller vilka, som formar Centerpartiets nya ledning efter den extrainsatta partistämman den 2 februari, kommer partiet att uppdatera sin politik på skolområdet. Det är helt enkelt nödvändigt. 

Det finns nämligen en hel del områden där Centerpartiet kan utveckla sin skolpolitik inom, där både C och andra partier halkat efter. Den som vill ha en så modern skolpolitik som möjligt att presentera inför valet 2026, har att göra. 

 

I dagsläget går ungefär 15 procent av eleverna ut grundskolan utan grundläggande behörighet till gymnasieskolan. En av de absolut största utmaningarna är därför att se till att fler elever går ut grundskolan med fullständiga betyg och säkerställda kunskaper. Inte minst i skolans kärnämnen svenska, engelska och matematik. 

För att detta ska kunna ske behöver politiken som rör betyg och bedömning främst fokusera på hur elever ska lära sig mer i skolan. Dessutom borde skolplikten förändras till att lägga större vikt vid elevens kunskapsinhämtning, själva lärandet. Det talas ofta om en skola för alla. Trots det halkar många elever efter i, och ibland till och med ur, skolan. Det behövs ett kompetenslyft bland lärare i frågor rörande neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och satsningar för fler speciallärare. 

 

Perspektiven inom skolpolitiken behöver breddas. Fastän en stor del av skolan utgörs av elever, glöms de bort alltför ofta. När regeringspartierna driver på för att urholka elevinflytandet, exempelvis ifråga om ordningsregler på skolor, då bör Centerpartiet stå upp för elevers rätt till organisering och inflytande. 

Den absolut hetaste frågan på skolområdet är det som kallas likvärdig skola. I detta finns utrymme för ett antal reformer. Dels handlar det om att sätta upp kvalitetskrav för plocka vinster ur skolenheten, exempelvis på krav kan handla om andelen behöriga lärare och ett bemannat skolbibliotek. Dels finns frågan om ett slopat kösystem, där andra urvalsgrunder som garanterar likvärdigheten i elevunderlaget kommer till. 

 

Ur ett rent C-perspektiv är förändrad politik inget som har uppstått ur intet. Redan på partistämman 2021 fanns det flera starka röster som drev på för att bygga ut och forma om politiken. Bland dessa fanns riksdagsledamoten Niels Paarup-Petersen och kommunstyrelsens ordförande i Nordmaling Madelaine Jakobsson, som nu är nominerad till att ingå i partiets nya verkställande utskott. 

Det råder inga tvivel om att Centerpartiets skolpolitik kommer förändras och det inom kort. De första stegen togs inför och under partistämman 2021. Nästa steg tas på extrastämman i Helsingborg. Det handlar helt enkelt om att skaffa sig ett tydligare fotfäste i frågorna som dominerar skolornas vardag.

 

Caroline von Seth är fristående skribent.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa