Varför underlättar inte Pehrson för integration?

Ledare 31 januari 2023 17:23
Detta är en ledare. Katrineholms-Kurirens ledarredaktion är oberoende liberal.

Inte bara vad som sägs är politiskt intressant. Även det som utelämnas är viktig för medborgarna att känna till. Det bör man ha i bakhuvudet när man läser arbetsmarknadsminister Johan Pehrsons (L) debattartikel.

 

Temat för statsrådets debattartikel är kompetensförsörjningen. Och Pehrson lyfter viktiga frågor. Att få människor i jobb är en av dem. Den som går från bidrag till jobb kostar kommun och stat mindre skattepengar och börjar bidra genom att betala skatt. Men även arbetskraftsbristen, eller kompetensbristen, beroende på vad man väljer att kalla det är en fråga som också lyfts, som inte får hamna i skymundan av annat. 

Ska företag växa och bidra till välstånd och välfärd behöver rätt färdigheter matchas med rätt arbetsplats. Det handlar då, som Pehrson skriver inte bara om yrken som kräver högskoleutbildning, utan också andra branscher. Byggsektor och tillverkningsindustri men inte minst transporterna. För Sörmland, men också andra län, är tågförarbristen för persontåg något som behöver åtgärdas – inte minst för att goda kommunikationer underlättar för folk att bo på en plats och jobba på en annan, men också av klimatskäl.

Pehrsons avslutande betoning på det egna ansvaret ska inte heller spelas ned. Politiker kan stifta lagar som underlättar för företagande. Kommunerna kan hålla god kvalitet på komvuxutbildningarna och jobba för ett bättre lokalt näringslivsklimat. Branscherna själva kan etablera yrkesskolor och locka med praktiklöner och goda arbetsvillkor. Men slutligen är det ju individen som ska ta steget att ta till sig språk och söka till utbildningar och kurser som leder till jobb.

 

 

Statsrådet var i Eskilstuna på måndagen. Han besökte då ett projekt för att få ukrainare i jobb – organiserat av bland annat kommunen och Nyföretagarcentrum i Eskilstuna och finansierat med EU-pengar (SVT 30/1). Han talade då uppmuntrande, av goda skäl, om den sortens insatser.

Men vilket politiskt ansvar tar Pehrson själv för att fler ska komma i jobb? Det är L-ledaren som satt sig i en regering som motarbetar och försvårar för vissa människor att komma i jobb och att utbilda sig vidare till bland annat bristyrken.

Var är regeringens förslag att göra SFI (Svenska för invandrare) tillgänglig för ukrainarna? Inget i EU:s massflyktsdirektiv hindrar Pehrson eller andra statsråd från att föreslå det. Det skulle underlätta för ukrainarna i Sverige att ta sig in på arbetsmarknaden. Den tidigare regeringen tog aldrig det steget, även om idén luftades. Pehrson med flera hade ju kunnat gått den vägen om de menat allvar med att få människor i jobb.

Förslaget att fasa ut permanenta uppehållstillstånd helt och hållet försvårar också för människor att utbilda sig för den svenska arbetsmarknaden. Den som inte vet med sig att de har en självklar plats i Sverige lär inte utbilda sig för svenska arbetsmarknadsförhållanden eller ta till sig språket.

 

Pehrson vet allt detta, men väljer att inte skriva ut det. Det skulle vara att erkänna att regeringens migrationspolitik och arbetsmarknadspolitik inte hänger ihop.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa