Utvisa tjocka släkten är inte en rättsstats stil

Ledare 20 juni 2022 19:55
Detta är en ledare. Katrineholms-Kurirens ledarredaktion är oberoende liberal.

Det finns en hel del som inte har i en rättsstat att göra. Straff för det som inte var straffbelagt när det gjordes är till exempel otillåtet enligt grundlag.

Att det straffas kollektivt, för en individs brott, är också i strid med rättsstatens principer.  Ändå diskuteras nu hårda påföljder, som utvisning, därför att en eller flera andra i familjen eller släkten blivit dömda. Det handlar då alltså inte om dem som åtalats och dömts för brott.

Förr var det ovanligt med partimotsättningar om rättsstatens viktiga gränslinjer – som ska skydda enskilda individer och upprätthålla likheten inför lagen. Fast nu finns konfliktytor även där. I förra veckan fräste det till ordentligt mellan Centern och Moderaterna.

 

Riksdagsledamoten Linda Modig, numera vice partiledare (C), skrev att ”Moderaterna ändrat position efter position på konstitutionella kärnområden” – som del i en högervridning där makten ska erövras ihop med SD. Särskilt slog hon ned på ett M-krav på utvisningar grundade på, som Linda Modig beskrev det, ”så svajiga begrepp som ’klantillhörighet’”.

Vad är nu detta? Förklaringen är några punkter mot ”kriminella klaner” som Ulf Kristersson (M) presenterat i Göteborg. Där står att Moderaterna – numera – vill att ”utländska medborgare som kan befaras begå eller medverka till organiserad brottslighet" … ska kunna utvisas, ”oavsett om de dömts för brott eller inte”. 

Eller som partiledaren beskrev utvisningsgrunden för TT: ”Om man då befinner sig i miljöer där vi vet att det begås brott och att man ingår i de sammanhangen.” 

 

Nej, Linda Modig (C) är inte ute och cyklar. Det Moderaterna skriver är inte lätt att foga in i en rättsstat: Det räcker med ”befaras”, alltså med att kunna misstänkas. Bevisat skyldig behövs inte.

När sådana krav kopplas ihop med det mångtydiga ordet ”klan” leds tankarna till särlagstiftning för vissa slag av utländska brottslingar. Så framkallades ett medieintryck som nog eftersträvades. Moderaterna syntes konkurrera med SD:s krav på att utvisa familjemedlemmar som inte begått brott men haft en brottsling i familjen. Kollektiv bestraffning, alltså.

Men nu är det Moderaterna, så där finns en version till, för dem som ännu är ömhudade nog att bry sig om rättssäkerhet. Vad M verkar tänka sig är en lag av det slag som, efter olika juridiska procedurer, nu möjliggör utvisning av personer knutna till terroristorganisationer. Men vad skulle i så fall bevisningen vara? Andra länders polisiära underrättelseverksamhet? Kanske. Eller tidigare domar i andra demokratiska länder?

 

En analog användning av terroristlagstiftningens modell skulle dock, det kan man nog säga med viss säkerhet, inte resultera i utvisning av mer än ett begränsat antal kända maffiatyper som rört sig mellan länder.

Men ordet är ju sådant att det kan uttalas suggestivt, med darr på stämman: ”Terroristlagstiftning” mot gängen har Ulf Kristersson sagt i TV då och då.

Fast släkter där det är flera brottslingar lär inte fångas i ett sådant notvarp, efter mafiosos som kanske ibland kan påstås vara av terroristkaliber, men inte går att få dömda.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa