Talmansposter är inget ett parti kan kräva som sin rätt

Riksdagens talman är mycket mer än kammarens sammanträdesordförande. Inte bara vid regeringsbildning utan också vid krigsfara och i krig har talmannen viktiga befogenheter som kräver omdöme och nationell pålitlighet.

Riksdagens talman är mycket mer än kammarens sammanträdesordförande. Inte bara vid regeringsbildning utan också vid krigsfara och i krig har talmannen viktiga befogenheter som kräver omdöme och nationell pålitlighet.

Foto: Henrik Montgomery/TT

Ledare2022-09-21 19:05
Detta är en ledare. Katrineholms-Kurirens ledarredaktion är oberoende liberal.

Det finns väl ändå några gränser för moderat undfallenhet inför Åkessonska krav? Var de kan gå lär visa sig under Ulf Kristerssons sonderingar – kanske rentav i det sätt de spricker på.

Men bortom många gränser borde det vara att moderatledaren medverkar till en petning av Andreas Norlén, för att kunna bjuda SD på att få utse talman. Valen av talman och vice talmän sker redan på måndag, Även utskotten väljs inom kort, innan något klarnat om regeringsbildningen. 

Här är det viktigt att ha klart för sig att det inom riksdagen finns två slags uppdrag. Skillnaden mellan dem är inte en tillfällighet.

De som är beslutande under beredningen av ärenden väljs proportionellt, liksom när väljarna utser riksdagen. I utskotten och EU-nämnden blir partigrupperna därmed företrädda efter sin storlek. Så länge de inte är alltför små har de rätt till representation. 

På annat sätt är det med utskottsordförandena samt talmannen och de tre vice talmännen. För de senare finns visserligen en mångårig sedvana för hur de vanligen fördelats mellan partierna. Men till varje uppdrag väljs en ledamot. Det är inga proportionella val. Ingen partigrupp har, så länge den inte har egen majoritet i kammaren, rätt att utse vare sig talman eller någon utskottsordförande.

De uppdragen handlar om att personligen leda arbetet, upprätthålla spelreglerna, tillämpa Regeringsformens, Riksdagsordningens och budgetlagens bestämmelser och ansvara för att olika delar av riksdagsarbetet fungerar väl. En utskottsordförande eller en talman är hela riksdagens förtroendevalde. De som ges dessa uppdrag bör vara personligt betrodda, inte just i sitt eget parti utan inom en långt bredare del av riksdagen.

Att varje sådan post tillsätts för sig har en betydelse som även har med både grundlagsskydd och säkerhet att göra. Riksdagen har, då Riksdagsordningen stiftades, sett till att ha möjlighet att stoppa sådana som antingen är personligt olämpliga eller företräder ett parti som är så extremt, systemfientligt eller nationellt opålitligt att dess företrädare inte är betrodda. Vad gäller det sistnämnda är talman det mest kritiska uppdraget, och vice talman övertar talmannens samtliga befogenheter när denne blir förhindrad.   

Talmannen har inte bara en viktig roll i att leda riksdagsarbetet och i att, tillsammans med konstitutionsutskottet, upprätthålla grundlagsenlig ordning. Det är talmannen som ger kammaren förslag till statsminister.

Talmannen ingår också i både Utrikesnämnden och Krigsdelegationen. Det ger talmannen viktiga befogenheter vid krigshot och pågående krig. Det är dessutom talmannen som blir tillfällig statschef om kungahuset blir förhindrat eller rentav omkommer. Talmannens betydelse i kriser och krig är inte något att ta lätt på. Särskilt inte med ett pågående stort krig nära oss. 

Att någon från SD kommer i närheten av talmannens ställning bör ses som uteslutet. Efter pandemin bör det inte vara svårt att minnas att det bara behövs ett par allvarliga och samtidiga influensafall för att, exempelvis, en 2:e vice talman ska sitta med talmannens alla befogenheter.