Sverige behöver dessa metaller och mineraler

Ledare 3 december 2020 05:00
Detta är en ledare. Katrineholms-Kurirens ledarredaktion är oberoende liberal.

Det är bra med höga ambitioner när det gäller klimatfrågan. Läget är akut. Industrier behöver ställa om från fossila bränslen till el. En del bilar kommer köras på biobränsle. Stora delar av transportsektorn byter till elmotor.

Till elbilarnas batterier behövs vissa metaller och mineraler. Därför vill en del företag i Sverige utvinna dessa ur alunskiffer. Bergarten förekommer i Skåne, Västergötland, Östergötland, Närke, Öland och Gotland. Skiffern kan innehålla olika viktiga mineraler som kan behövas vid batteritillverkning. I bergarten finns bland annat kobolt, litium, volfram och vanadin.

Alunskiffer kan också innehålla miljöskadliga ämnen. Bland annat uran. En del organisationer, däribland Naturskyddsföreningen och Lantbrukarnas Riksförbund, oroar sig därför över vilka skador öppnade alunskifferbrott kan ha på bland annat yt- och grundvatten.

 

Och det är bra att vara försiktig. I synnerhet då en del alunskiffer ligger under skogsmark och jordbruksmark. Men att öppna gruva är ingen lätt sak. Undersökning av marken tar tid och kostar pengar. Dessutom ska markägare få skälig ersättning för de skador som tillkommer till följd av undersökningarna. Inte heller är det säkert att det öppnas gruva. Bolag hittar sällan tillräckligt med fyndigheter. Det är därför viktigt att företagen får fortsätta leta.

Med det ökade intresset för mineralbrytning i alunskiffer tillsatte regeringen en utredning för att se över regelverket kring denna gruvgren. I måndags trillade rapporten ner och i den finns en del bra förslag. 

 

Bland annat föreslås att de bolag som vill öppna upp dagbrott i alunskiffer ska genomgå en lämplighetsprövning. Företag ska kunna visa att de har den ekonomiska och tekniska kapaciteten att öppna och driva dagbrott, samt utvinna ämnena. Det sökande företaget ska också visa på att det kan hantera avfallet och hindra att farliga ämnen kommer ut i naturen. En sådan prövning kan minska risken för att bolag lämnar uppstädningsarbetet till skattebetalarna.

Det är också bra att öka kunskapen om miljöfarorna som följer av brytning i alunskiffer. Pengar till forskning om det behövs. En särskild utredning kan också krävas om verksamheten kan medföra väsentlig skada på värdefull jord- eller skogsbruket. En sådan ordning kan kanske stärka markägares rättigheter och vissa naturvärden.

 

Det inte bara en fråga om miljö, utan också om självförsörjning. Många samhällsekonomiskt viktiga mineraler och metaller importeras till EU från bland annat Kina och Kongo-Kinshasa. Att hitta egna fyndigheter kan minska beroendet av tvivelaktiga leverantörer som kanske nyttjar barnarbete och arbetare utan fackliga rättigheter. En grön omställning kan också göra EU mindre beroende av rysk gas och shejkers olja. Att öka Sveriges och EU:s självförsörjningsgrad på en del av dessa mineraler är därför bra.

Ämnen du kan följa