Spara el vid rätt tidpunkt – för solidaritetens skull

Ledare 11 december 2022 19:09
Detta är en ledare. Katrineholms-Kurirens ledarredaktion är oberoende liberal.

I skymundan av elprisdebatten har en annan fråga åter blivit aktuell: risken för effektbrist i elsystemet. Det var detta regeringens presskonferens på fredagen handlade om.

Eleffekt är den mängden el som produceras och förbrukas i varje ögonblick. Effektbrist är när det inte produceras nog med el för att täcka förbrukningen. När detta sker kan det åsamka skador på elsystemet och bortkoppling av delar av elnätet kan bli nödvändig. 

Samtliga partiledare från regeringen – KD, M och L – var närvarade vid pressträffen. Tillsammans med dem var också generaldirektörerna för Energimyndigheten och Svenska kraftnät. Även om tonläget från myndigheterna var mer dämpat än hos statsråden var det gemensamma beskedet att svenskar behöver spara på elen, och det vi rätt tidpunkter.

 

Budskapet om elsparande var politikerna mindre intresserade av att prata om under valrörelsen. Uppmuntran till medborgare att ta eget ansvar rimmar illa med den löftesrika plånbokspopulism som präglade valkampanjandet. S-regeringen var ovillig att lyfta frågan. De som i dag tagit över regeringsrodret nämnde det knappt, eller alls.

Men verkligheten kan kyla ner en hel del valrörelsehetsande. Som tidigare anmärkt på ledarplats verkar vi gå mot kallare tider. Detta samtidigt som det blåser mindre och en del kärnkraftsreaktorer är pausade för reparationer och renoveringar. Även i Frankrike är kärnkraftreaktorer stängda för underhåll. Sådant får konsekvenser inte bara på elpriset, utan också effektbalansen.

 

Och även om Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD), och de andra partiledarna, stundvis gav kängor till tidigare regering var det allvaret i situationen som var i fokus. Medborgarna behöver ta ansvar och minska sin förbrukning, när elkonsumtionen är som högst för att minska risken för effektbrist och tillfällig bortkoppling av vissa delar av elnätet. 

Samtidigt gjorde Svenska kraftnäts generaldirektör klart att vi inte står inför en nära förestående frånkoppling i det svenska elnätet. Gaslagren i Europa är fyllda, de kan hålla nere priser och möjligheterna att köpa el från grannländer som Tyskland och Polen finns. Kablar från södra Norge kan nu leverera mer el till södra Sverige än tidigare. Avtal med svenska kraftverk har slutits att backa upp när det behövs.

 

Gott så. Många har redan gjort mycket, men nu hugger vi alla i och försöker ställa om vår elförbrukning. Större elförbrukande aktörer som kan, får och bör avtala med Svenska kraftnät om att dra ned sin konsumtion när elslukandet är som störst. Det handlar då om morgonen då elbehoven toppar på grund av kaffemaskiner och industrier som startas. Eller på kvällen då det lagas mat i hemmen. 

Viktigt blir att skjuta konsumtionen till andra tider på dygnet. De som kan bör till exempel se om de kan tvätta under dagen, mitt i natten, många maskiner går att tidsinställa. Eller varför inte helgen? Då är energitung industri inte igång i samma utsträckning.

Värt är det också att påminna om det arbetsmarknads- och integrationsministern Johan Pehrson (L) lyfte: Även de med fastpris behöver göra sin del. Deras elnotor är inte lika stora som andras, men deras el försvinner också vid en frånkoppling. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa