Moderaters uttåg är Prennfors misslyckande

Ledare 19 januari 2022 21:11
Detta är en ledare. Katrineholms-Kurirens ledarredaktion är oberoende liberal.

Relativt lika politik men sundare idé i politiken. Så beskriver Vingåkerspolitikern Christer Nodemar sitt nya parti, Socialdemokraterna, i jämförelse med Moderaterna som han precis lämnat.

Visst ligger det en del i detta om politisk likhet. Den ideologiska laddningen är inte iögonfallande i Vingåkerspolitiken. Det smäller hårdare inom än mellan partierna och handlar då mer om andra typer av konflikter än politiska åsiktsskillnader.

 

Situationen i Moderaterna har nu blivit mycket svår. Efter Christer Nodemars sorti och partibyte har även Moderaternas tredje namn på fullmäktigelistan och andre vice ordförande i fullmäktige, Tommy Björkdal, valt att lämna partiet.

De två avhoppen är den senaste fasen i en lång konflikt. Mest uppmärksammad på senare år blev uteslutningen 2020 av Irene Sandqvist, fullmäktigeledamot och vice ordförande i socialnämnden, efter en utdragen strid med Charlotte Prennfors (M).

 

Oppositionsrådet försökte först avsätta Sandqvist från hennes uppdrag via en förtroendeomröstning i fullmäktigegruppen. Misstroendet lyckades dock inte samla de röster som krävdes. I stället beslutade Moderaternas länsförbundsstyrelse att utesluta Sandqvist ur partiet. 

Som en parentes kan nämnas att samma länsförbund strax därefter gick in i en strid inom Moderaterna i Nyköping på ett sätt som bara förstärkte konflikten. Det ledde till att Prennfors lämnade länsförbundets styrelse för att inte bli indragen i bråket.

 

Men den interna kampen i Vingåkersmoderaterna kan sägas ha pågått ända sedan Charlotte Prennfors kom in i Vingåkerspolitiken under den förra mandatperioden. Fem av åtta ledamöter i föreningens styrelse, däribland dess ordförande, lämnade 2015 sina uppdrag i protest mot att Prennfors, som då inte bodde i kommunen, hade valts till gruppledare. En av de tre som satt kvar var just Christer Nodemar, som klev in som ny föreningsordförande, men blev med tiden även han motståndare till Prennfors.

Oppositionsrådet började med andra ord i uppförsbacke som bara blivit brantare under resans gång, något som hon i högsta grad har bidragit till.

 

Och man behöver inte ens fördjupa sig i de interna partirelationerna för att uppfatta problem. Var och en ser att det ledande oppositionspartiet, som har försetts med oppositionsrådsposten, håller mycket låg profil när det kommer till opinionsbildning och annan politisk aktivitet. 

Exempelvis är det senaste debattinlägget från Charlotte Prennfors publicerat i tidningen i september 2020. Den lokalpolitiska aktiviteten på Vingåkersmoderaternas Facebooksida är närmast obefintlig. Hur många kommuninvånare kan på rak arm säga om de vet vad Moderaterna står för i kommunpolitiken?

Prennfors har inte levererat, varken partisammanhållning eller politik. Det är vad saken ytterst kokar ner till.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Ungdomarnas granskning: Vingåkersbor vill ha fler poliser

Ungdomarnas granskning: Vingåkersbor vill ha fler poliser

Ny hundbadplats till Djulöområdet "Vi vet att småbåtshamnen inte riktigt är en optimal plats för ett hundbad"

Ny hundbadplats till Djulöområdet "Vi vet att småbåtshamnen inte riktigt är en optimal plats för ett hundbad"

Här besöker socialministern Vårnäs behandlingshem: "Jag hoppas och tror att vi är på väg i riktning mot öppet intag"

Här besöker socialministern Vårnäs behandlingshem: "Jag hoppas och tror att vi är på väg i riktning mot öppet intag"

Insändare: Sammanslagning för våra barns bästa

Sammanslagning för våra barns bästa