Det behövs mer än högre lön för att locka vårdpersonal

Ledare 24 november 2022 19:07
Detta är en ledare. Katrineholms-Kurirens ledarredaktion är oberoende liberal.

Inhyrd personal ska helst vara en lösning när det krisar och i undantagsfall. I en del branscher kan man ha en större andel av sådan än i andra utan att det blir för dyrt eller besvärligt. Men ska sjukvården hålla samman krävs det att förekomsten av hyrläkare och hyrsjuksköterskor minskar. Bäst är det om regionerna på egen hand har så mycket egen ordinarie personal som möjligt.

 

Därför är den inriktning som tjänstemännen nu tagit ut för Region Sörmland riktig och viktig. Utöver för en och annan avdelning där det finns särskilda behov ska det från och med 1 februari bli stopp på inhyrda sjuksköterskor. Bra det! Politiker ska vara varsamma med skattebetalarnas pengar. Varje krona ska användas effektivt samtidigt som vårdbehoven ska täckas. Det är inte en enkel uppgift. Och det är inte alltid så klart och tydligt vilket som är det bästa alternativet. 

Men utgifterna för hyrpersonal, både av läkare och sjuksköterskor, har på många håll i Sverige ökat kraftigt i flera år, och blivit en alltmer betungande del av regionsbudgetarna. Där avviker inte Region Sörmland från andra regioner. Också det Katrineholmsplacerade Kullbergska sjukhuset har en stor andel hyrpersonal.

 

Till tidningen gjorde det nya regionrådet Tomas Borin (Vfp) klart att detta ska vara starskottet för förändring i vårdorganisationen. Mindre inhyrd personal och satsa mer på den egna personalen, är beskedet. De ska också lockas med ökad ersättning för obekväma arbetstider. Det är lovande. Kanske kan det locka en och annan till yrket. Ännu bättre vore det om arbetsmarknadens parter kunde komma överens om bättre ersättning för den personal som utför svårare och tyngre arbetsuppgifter.

Men någon personalanstormning bör man inte förvänta sig. Visst finns det en del sjuksköterskor som lockats bort från regionerna av de bättre löneförutsättningar hyrbolagen kan erbjuda. Det är inte bara det som region Sörmland ska konkurrera med. Inte heller ska "satsningen" överdrivas. De högre ersättningarna är i det sammanhanget småsummor.

Men det är inte enbart storleken på lönekuvertet som styr bor sjuksköterskorna från regionen till bemanningsföretagen.

 

Också arbetsförhållandena styr. Hyrpersonalen kan i mycket större utsträckning ställa krav på när och hur de ska jobba än sina kollegor som är anställda av regionen. De kan då välja tider som bättre passar in i deras vardag, men också kanske uppdrag där och då arbetsbelastningen är lägre. Detta samtidigt som lönen är högre. Det är svårt att konkurrera med, och det är svårt att se hur Region Sörmland kan erbjuda lika bra arbetsförhållanden. Men det finns definitivt utvecklingspotential, om man formulerar sig milt.

Trivs man inte på jobbet och arbetsmiljön är under all kritik, kommer andra arbetsgivare vara mer intressanta. Och om arbetsförhållandena inom sjukvården inte förbättras kan resultatet bli att regionen läcker personal, inte bara till bemanningsbolagen utan också till andra. Samtidigt ökar utgifterna för hyrpersonal och den kvarvarande och ordinarie bemanningen får en allt högre arbetsbelastning.

 

Menar det nya regionsstyret allvar med sina höjda ambitioner i sjukvården har de ett verkligt jobb framför sig. Då räcker det inte att erbjuda lite extra stålar på fickan. De måste bli en bättre arbetsgivare.


 
 
 
 
 
 
Bemanningsproblem i sjukvården

Sjukhusen i Sörmland nobbar hyrsköterskor – så ska de egna anställda få högre lön: "En tydlig signal"

Sjukhusen i Sörmland nobbar hyrsköterskor – så ska de egna anställda få högre lön: "En tydlig signal"
Kommentera
Läs mer!

Stor oro bland sjukhuspersonal efter besked om hyrsyrrornas uttåg – får medhåll av facket: "De är naiva"

Stor oro bland sjukhuspersonal efter besked om hyrsyrrornas uttåg – får medhåll av facket: "De är naiva"

Nya vårdstyret fick smäll på fingrarna – S, V och SD röstade emot dyra förslag: "De fick storstryk"

Nya vårdstyret fick smäll på fingrarna – S, V och SD röstade emot dyra förslag: "De fick storstryk"
Visa fler
Ämnen du kan följa