Lokförarbristen går att påverka, MTR

Samhällsfinansierad regionaltågstrafik måste kunna upphandlas bättre. Sedan MTR vann upphandlingen om Mälartågen har trafiken präglats av förseningar och inställda tåg.

Samhällsfinansierad regionaltågstrafik måste kunna upphandlas bättre. Sedan MTR vann upphandlingen om Mälartågen har trafiken präglats av förseningar och inställda tåg.

Foto: Oscar Söderman

Ledare2023-08-15 18:34
Detta är en ledare. Katrineholms-Kurirens ledarredaktion är oberoende liberal.

Snart är problemen lösta. Tågföretagets MTR Nordic:s återkommande mantra blir alltmer ihåligt ju fler gånger det används. Och det har använts flitigt sedan företagets tog över driften av Mälartåg i slutet av 2021. 

Ett skäl till att just MTR fick ta över driften efter en offentlig upphandling, var löftet om 30 procent fler avgångar än tidigare. Men det visade sig snart att företaget lovat runt och hållit tunt.

Inställda tåg och förseningar blev snarast ett signum för tågtrafiken. Men MTR hittade en lösning: att dra in avgångar med motiveringen att passagerarna ska kunna lita på att de tåg som finns kvar inte blir inställda. 

Enligt MTR går det lite förenklat lika många tåg nu som innan man tog över driften. Så sent som i våras lovade företaget att det skulle gå fler tåg under hösten. Men nu backar man åter från löftet. Som så många gånger förr skyller man på lokförarbrist. 

Jodå, det är ont om lokförare. Det var det även när MTR vann upphandlingen med löften om fler avgångar. Att använda sig av lokförarbristen som ett skäl för att man inte kan infria sina löften är därför inte en giltig ursäkt.

Personal i bristyrken har en förmåga att rösta med fötterna. De slutar hos arbetsgivare som inte sköter sig och som erbjuder sämre villkor och arbetsmiljö. Att just MTR har ovanligt svårt att rekrytera och behålla sin personal säger därför en hel del om hur väl de behandlar sina anställda.

Så hur skulle det vara om MTR slutade att måla upp en bild av en bättre framtid och började lösa de problem som företaget har här och nu? En god början skulle vara att berätta vad man kommer att göra – på kort och lång sikt – för att rekrytera fler lokförarna och få dem att stanna.

Men ansvaret för dagens situation faller även på de som upphandlade avtalet med MTR. Regionpolitikern Monica Johansson (S), som är vice ordförande i styrelsen för Mälardalstrafik, ser med facit i hand en del misstag som begicks i samband med upphandlingen och konstaterar att de behöver ställa tydligare krav i framtiden.

Visst är det bra om kraven blir skarpare nästa gång. Men läxan är dyrköpt. Samhällsfinansierad regionaltågstrafik måste upphandlas bättre än så här.