Låt inte ett ruttet ledarskap bita sig fast i Vingåker

Vingåkers kommunstyrelseordförande Charlotte Prennfors (M) och oppositionsrådet Anneli Bengtsson (S) måste tala klarspråk huruvida de har förtroende för kommunchefen Ralf Hedin efter tidningens avslöjande.

Vingåkers kommunstyrelseordförande Charlotte Prennfors (M) och oppositionsrådet Anneli Bengtsson (S) måste tala klarspråk huruvida de har förtroende för kommunchefen Ralf Hedin efter tidningens avslöjande.

Foto: Alice Staaf/Elin Elander/Anton Swärdhagen

Ledare2023-06-07 13:56
Detta är en ledare. Katrineholms-Kurirens ledarredaktion är oberoende liberal.

Mobbning, kompetensflykt och pengaslöseri i Vingåkers kommunförvaltning. Det är vad tidningens granskning som publicerades på måndagen visar. Det är graverande uppgifter, som kan sätta djupa spår i kommunen. Och det borde de göra. 

I centrum för uppmärksamheten står Vingåkers kommunchef Ralf Hedin. Sedan han tog över rollen 2016 har kommunorganisationen präglats av turbulens.

Sju medarbetare med olika befattning i olika delar av förvaltningen har köpts ut. Utöver det har arbetsmiljön varit så pressad att det på tre enheter, där det normalt jobbar totalt 19 personer, slutat 20 personer på fyra år. Sådan personalgenomströmning är knappast hållbar.

Notan för utköpen, och konsulttjänster som kan kopplas till dem, uppgår till 8,4 miljoner kronor. Ovanpå det kan vi lägga produktivitetsförluster när personal byts ut, ska läras upp och vantrivs på jobbet.

Och ja. Det kan finnas skäl att avyttra viss personal emellanåt. Arbetsplatsers funktionssätt kan förbättras när vissa personer byts ut, särskilt i så små kommuner som Vingåker. Och nej. 8,4 miljoner kronor utslaget på nästan sju år är inte gigantiska summor, även om det är mer pengar för Vingåker än för kommuner i exempelvis Katrineholms storlek.

Avslöjandet handlar dock om något annat. Det är 18 anonyma vittnen som ger en samstämmig bild av att kommunchefen Ralf Hedin mobbar, fryser ute och pressar när kritik lyfts internt. Som del i denna strategi har flera anställda köpts ut. Det är alltså inte frågan om ett fåtal ur personalen som vardagsgnäller. Det verkar snarare handla om en destruktiv arbetsplatskultur som kommunchefen varit drivande i. Det är anklagelser som behöver tas på stort allvar. De ska inte tigas ihjäl eller nonchalant viftas bort.

När Ralf Hedin får möjligheten att kommentera uppgifterna och räta ut saker som kan ha missuppfattats blir det inte ett långt möte. Trots att tidningen gör klart att det kommer krävas bra mycket mer tid, så går kommunchefen inte med på mer än 20 minuters intervju.

Inte heller är kommunchefens svar tillfredsställande. Det är en axelryckning och något om att det finns "mycket mer lärande att hämta". Alla "äger sin upplevelse" gör han också klart. Visst. Han ska inte kommentera enskilda anställdas situation. Men har han inte mer att säga om turbulensen? Eller att det är så många som pekar ut hans ledarskap som skadligt? I ett sådant läge borde han inte slå ned på en långintervju. Han borde ha omfamnat den så att han verkligen hade kunnat ge sin bild.

Utöver mobbningen och en del bekymmer med kommunens visselblåsarfunktion erkänner Hedin även lagbrott. Han har direktupphandlat tjänster på ett återkommande och systematiskt vis som upphandlingsreglerna inte tillåter.

Denna helhet, inte minst med tanke på lagbrottet, måste Vingåkers politiker reagera på. Ralf Hedins ledarskap måste ifrågasättas. Att skilja honom från sin tjänst är ett alternativ som måste övervägas. Och om politikerna inte anser att kommunchefen är roten till det ruttna i kommunförvaltningen, vad är det då? Det går inte att vifta bort kritiken med att det skulle handla om ett fåtal missnöjda och bortskämda kommunanställda.

Vingåkersborna behöver veta om kommunstyrelsens ordförande Charlotte Prennfors (M) har fortsatt förtroende för Ralf Hedin. Även oppositionsrådet Anneli Bengtsson (S), tidigare kommunstyrelseordförande som anställde kommunchefen, behöver tala klarspråk.

Politikerna borde inte vara nöjda. Många kommuner, särskilt små, har svårt att hitta rätt kompetens. Oavsett om det gäller chefer eller annan personal. Ett ruttet ledarskap är inte den reklam kommunen behöver.