Länsstyrelsens stenar hade blivit dyra för Vingåker

Efter översvämningen i Vingåkersån våren 2021 visade det sig att brådskande och dyrbara arbeten var nödvändiga för att undvika rasrisker.
Efter översvämningen i Vingåkersån våren 2021 visade det sig att brådskande och dyrbara arbeten var nödvändiga för att undvika rasrisker.

Ledare 3 augusti 2023 18:00
Detta är en ledare. Katrineholms-Kurirens ledarredaktion är oberoende liberal.

Rasrisken är avvärjd. Marken längs Vingåkersån är stabiliserad. 12 000 fridlysta musslor har flyttats uppströms till säkert vatten innan grävarbetena börjat.

Konsekvenserna av översvämningen i Vingåker våren 2021 är åtgärdade sedan 2022, med förebyggande åtgärder för att skydda mot de farliga rasrisker som konstaterades. Det kostsamma men nödvändiga arbetet har genomförts med framgång.

Men sedan återstod miljöjuridiken. Först i måndags avslutades ärendet hos tingsrätten i Nacka, som i sin andra skepnad uppträder som Mark- och miljödomstolen. Utslaget där kom efter en skriftväxling där Länsstyrelsen i Nyköping beklagat sig över den miljökonsekvensutredning som kommunen utarbetat med konsulters hjälp.

Länsstyrelsen försökte få slänten och botten i åfåran täckt med runda stenar, alltså sådana som sorteras fram ur det som schaktas i grustag. Kommunen hade valt sten från sprängarbeten, som inte glider och flyttas av vattenmassor – och inte ger halkiga strandkanter. Kommunen hade både säkerhetsskäl och ekonomiska skäl på sin sida.

Länsstyrelsen envisades och argumentationen kan följas i domstolshandlingarna. Det hade innan yttrandena till domstolen hållits ett ”flertal möten med verksamhetsutövaren (alltså Vingåkers kommun) angående stenarnas ursprung”.

Kommunen redovisade till domstolen att det tagits in offert på 15 000 ton sten för markarbetena. Varje ton sorterad sprängsten kostade 270 kronor. Varje ton som skulle stämma med kravet från Nyköping skulle i stället ha kostat cirka 1 400 kronor. Det handlade om många ton, och i en kommun av Vingåkers storlek skulle det verkligen inte ha varit försumbara belopp.

Länsstyrelsen backade så småningom. Det enda som blev resultatet av invändningarna från Nyköping är att det ska läggas ut en del död ved längs åfåran.

Miljöjuridikens handläggningstider, och onödiga förseningar på grund av sidofrågor, är ett ofta omdiskuterat ämne, särskilt när det gäller att påskynda mer klimatvänlig infrastruktur och energiförsörjning. Här har det inte handlat om sådant. Både Vingåkers kommun och domstolen i Nacka har hanterat ett brådskande ärende på ett sådant sätt att de inte vållat förseningar. Miljötillståndet kunde med tanke på det akuta läget efter översvämningen 2021 ges i efterhand.

Det är när det gäller Länsstyrelsen det skorrar vad gäller en del onödigt krångel och stelhet i att ta hänsyn till en liten kommuns ekonomiska förutsättningar. Men Länsstyrelsen var också snabb med det som annars kunde ha vållat stort dröjsmål. Dispens från fridlysningen av tjockskalig målarmussla ordnades redan i september 2021, och 21 september räddades musslorna genom att flyttas högre upp i Vingåkersån.

Fast Vingåker fick en räkning från domstolen också. I stället för yrkade 1 500 kronor togs det ut en prövningsavgift på 70 000. Ställt mot översvämningens andra kostnader var det inte de stora pengarna. Men det skaver. Det var ju inte kommunen utan Länsstyrelsen som vållade merarbete i domstolen. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa