Kristersson och Åkesson måste sluta skarva om jobben

Statsminister Ulf Kristersson (M) och Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson (SD) målar upp en falsk bild av Sverige.
Statsminister Ulf Kristersson (M) och Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson (SD) målar upp en falsk bild av Sverige.

Ledare 28 mars 2023 18:59
Detta är en ledare. Katrineholms-Kurirens ledarredaktion är oberoende liberal.

Vissa politiker har gjort lögn till strategi. Det är vad vi såg på debattplats i Expressen nyligen. Tillsammans med SD-ledaren Jimmie Åkesson målar statsminister Ulf Kristersson (M) upp en falsk bild av jobben i Sverige. 

 

Den tidigare S-regeringen tillsatte häromåret en utredning som ska se över hur man kan öka motivationen att gå från bidrag till jobb. Regeringen, med understöd av SD, ger nu samma utredning i uppdrag att rekommendera "samhällsnyttiga insatser" som kan ingå i ett aktivitetskrav för att motta försörjningsstöd. Åkesson och Kristersson föreslår bland annat städning av gator. 

Förslagen är en sak. De har ledarsidan har skäl att återkomma till. Men politikernas verklighetsbeskrivning skaver. 

 

Åkesson och Kristersson vill "vända utvecklingen" på den svenska arbetsmarknaden, särskilt då för utrikesfödda. Det gnälls på "hög" migration och bristande integration – och knyter detta negativa till det tidigare socialdemokratiska regeringsstyret.

Det är den nya SD-understödda regeringens signum att beskriva Sverige så. Men har man tagit del av siffrorna för sysselsättning och bidrag som Statistiska Centralbyrån (SCB) släppte nyligen blir bilden en annan.

 

Först och främst: Antalet helårspersoner som gått på sjukpenning, sjuk- och aktivitets-ersättning, eller något sorts ekonomiskt eller arbetsmarknadsanknutet bistånd har sjunkit länge. Förra året sjönk det ytterligare, till det lägsta på 33 år, då SCB började mätningarna. 2022 var det till och med färre än 1990, detta trots att befolkningen mellan 20 och 64 år ökat med nästan en miljon människor.

Trots att många i Sverige förlorade jobbet under pandemins tuffaste perioder har arbetsmarknaden återhämtat sig bra. Andelen i arbetsför ålder utan jobb är tillbaka nere på ungefär samma nivåer som strax innan smittan slog mot landets ekonomi, bara något högre. Sysselsättningsgraden var i början på det här året den högsta på omkring 20 år. Utöver det konstaterar SCB att långtidsarbetslösheten fortsatt minska, vilket den också gjort länge.

 

Ser man särskilt till de utrikesfödda är fler och större andel av dem i jobb nu än på ett par årtionden. Dessutom hittar de jobb mycket snabbare i dag om man ser till SCB:s statistik. Arbetsmarknaden kan givetvis bli ännu bättre, särskilt för de som står långt borta från den. Men detta är en utveckling att hålla i.

Allt detta har skett samtidigt som flyktinginvandringen till Sverige varit större och mindre. Kulör på regeringarna har skiftat.

 

Valrörelsen är över och lågkonjunkturen är strax här. Då kan vi inte ha politiker som helt saknar markkontakt. Väljarna bör inte belöna den här sortens förfulning av debatten. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa