Krävs en strejk för att vi ska fatta tågens nytta?

Det kan snart blir strejk på rälsen i Sörmland. Risk för inställda tåg om fack och arbetsgivare inte hittar vägar framåt.

Det kan snart blir strejk på rälsen i Sörmland. Risk för inställda tåg om fack och arbetsgivare inte hittar vägar framåt.

Foto: Lisa Hölne

Ledare2023-05-05 14:02
Detta är en ledare. Katrineholms-Kurirens ledarredaktion är oberoende liberal.

Snart blir det strejk på många rälsar runt om i Sverige. Eller ja, det blir så om arbetsmarknadens parter inte kommer överens.

Det är förhandlingarna mellan Seko, Service- och kommunikationsfacket, och tågföretagen som strandat. Facket har meddelat varsel om strejk i flera delar av Sverige. I hela Sverige handlar det om totalt 1 200 strejkande medlemmar.

Medlingsinstitutet har kallats in, och medlare har utsetts. Men om parterna inte når en ny överenskommelse snart kan det bli strejk redan på torsdag.

Först ut är reparatörer och växlare i Älvsjö, och lokförare i Malmö. Några dagar senare, på måndagen, kan det slå hårt mot sörmlänningar och andra i Mälardalen. Då är det bland annat lokförare stationerade i Stockholm och Eskilstuna som kan gå ut i strejk.

Konsekvenserna för sörmlänningarna, och andra pendlare, är just nu oklara. Svaren från tågoperatören MTR och det flerlänsägda Mälardalstrafik, som ansvarar för Mälartåg, har varit långt i från tillfredsställande. 

Det går dock att anta att en strejk skulle drabba tågpendlarna på något vis, även i Sörmland. Många av tågen som går genom länet har lokförare, och annan tågpersonal, placerade både i Eskilstuna och Stockholm. Sörmlands pendlare kan förvänta sig inställda tåg om strejken bryter ut.

Från arbetsgivarsidan har det gruffats en del. Det är begripligt. Tågbolagen kommer få svårare att leverera utlovade tågresor. Näringsliv längs med rälserna kan också drabbas. Försenad personal kostar både pengar och produktionsbortfall. 

Och Seko:s val av orter där det ska strejkas är strategiskt smarta. Strejker i Eskilstuna och Stockholm slår mot tågkörandet i riktningen från och till Uppsala, där pendlingen är omfattande. Även den senare planerade strejken i Malmö kan slår hårt mot Öresundspendlare. Älvsjöstrejkerna, i detta transportnav, är också det väldigt medvetet. Förändringar på ett ställe kan även drabba andra delar av tågnätet och få ringar på vattnet.

Bakgrunden till varslet ligger i tågföretagens schemaläggningar. Enligt Seko ändras ordinarie scheman ofta med kort varsel.

Och givetvis kan man inte helt komma runt att schemaändringar kan ske, även väldigt plötsliga sådana. Det inser även facktopparna. Men det bör göras i begränsad utsträckning. Människor måste kunna planera sina liv. För stor schemaflexibilitet slår mot människors möjlighet till privatliv. I förlängningen kan den sortens arbetssituation leda till svårigheter att rekrytera personal. Just nu är det många som vill bli lokförare. Men är tågbolagen oförsiktiga kan det bli andra bullar.

De snäva schemaläggningstiderna går att spåra bland annat till bristen på lokförare och annan rälskompetent personal. Transportbehoven är stora och ökar samtidigt som gruppen som ska köra tågen växer långsamt. Och är personalstyrkan liten blir det svårare att ha luft i systemet. Det ökar risken för plötsliga schemaändringar. Det är en klurig situation att ta sig ur. Men tydligt är att det behövs utbildas många fler lokförare.

Avslutningsvis: Varslet synliggör hur arbetsmarknaden, inte minst i vår del av Sverige, behöver tågen. De gör det möjligt för arbetsgivare att hitta kompetens. De goda förbindelserna mot Stockholm avlastar också huvudstadens bostadsmarknad. Men MTR:s tågtidsfadäser det senaste året har varit betungande för många. Att Mälardalstrafik hemlighetsstämplat uppgörelsen med tågoperatören MTR är därför väldigt illa. Ska tågen fortsätta rulla krävs mer – inte mindre – öppenhet.