Klokt planerad belysning ökar känslan av trygghet

Ledare 14 april 2021 05:15
Detta är en ledare. Katrineholms-Kurirens ledarredaktion är oberoende liberal.

Belysning spelar roll. Det gäller särskilt städer i Norden där höst- och vinterdagarna är korta och nätterna långa.

Ljussättning av våra offentliga miljöer är bland annat en fråga om estetik. Lyktor kan sättas ut för att skapa mysig stämning. Strålkastare eller ljusslingor kan användas så att vackra byggnader eller träd belyses och uppmärksammas. Sådana saker är inte obetydliga och kan förbättra människors uppfattningar om en stad eller en särskild plats.

 

Det är också en fråga om konkret stadsplanering. Platser där människor ofta rör sig behöver vara väl belysta så att de inte ramlar och skadar sig. Det handlar om såväl promenadstråk som gator. Och då fungerar inte strålkastarstarkt ljus rakt på spåret. För med stark belysning försämras också människors mörkerseende vilket kan leda till att omgivningen uppfattas mörkare och mer skrämmande. Viktigt är att också det som är nära gångstråken får ljus. 

Samma noggranna tankesätt behöver finnas med när förvaltning och politik ritar upp hur parker och torg ska lysas upp. Men städers förutsättningar ser olika ut. I Eskilstuna finns det flervåningshus som lyser upp en del platser under kvällen med ljuset från Eskilstunabornas hem. I Strängnäs och Katrineholm är antalet våningar på byggnaderna lägre, vilket då kräver andra lösningar.

 

I en rapport från Kungliga Tekniska Högskolan från 2019, beställd av Boverket, om trygghetsskapande stadsplanering dras bland annat slutsatsen att mer och fler ställen med belysning kan öka människors känsla av trygghet. Det går också att läsa hur belysning kan minska risken för brott. Flera studier som forskarna tittat på visar att platser som fått bättre belysning också har lett till färre brott. Det betyder inte att dessa brott försvinner helt. Men det innebär att förutsättningar att begå brott förändras. Bland annat kan det bli lättare för offer och andra att se förövares ansikten.

Därför är det viktigt att ha rätt prioriteringar när det pratas om belysning. För visst är det bra om vår omgivning är vacker. Och på många håll går det säkert att hitta lösningar som är både snygga och samtidigt ökar känslan av trygghet. Men funktion måste trumfa estetik om man behöver välja.

 

Från vissa håll hörs det klagan om ljusföroreningar. Det vill säga att städer lyser upp alldeles för mycket. Och även om det inte ska sättas upp gatlyktor där de inte gör nytta så kan inte stadsplaneringen anpassa sig till sådana krav. Visst ska det finnas kvar platser där det går att uppleva mörker. Men det hör hemma utanför eller i utkanten av stan inte i stadsparker och på promenadstråk. 

Kommentera
Ämnen du kan följa