Ett hett ämne makthavarna inte får ignorera

De kommer om somrarna: Värmeböljorna. Så är det också i år.

Vissa lockas nu av svalkande bad.

Vissa lockas nu av svalkande bad.

Foto: Philip Dahl

Ledare2024-06-25 18:59
Detta är en ledare. Katrineholms-Kurirens ledarredaktion är oberoende liberal.

Under ett par dagar förväntas temperaturerna stiga till omkring 30 grader Celsius i vår del av Sörmland, för att sedan svalna något.

Skönt, tycker semesterfirarna. Sol och värme är passande strandväder och något de längtat till. Kanske besöker man någon av länets många sjöar. Andra trivs bäst på villaterrassen. Men hård hetta är något annat än trivsam sommarvärme. Även för den som är vid god vigör kan långvarigt värme av detta slag påverka måendet negativt. För vissa människor kan det vara riktigt tufft – till och med livsfarligt.

Små barn och gravida är särskilt känsliga mot höga temperaturer. Personer med funktionsnedsättningar kan ha svårt att förstå risker eller sin kropps reaktioner vid den här sortens väderomslag. Vissa fysiska kroppsfunktioner kan till och med vara satta ur spel. Långa och riktigt varma dagar kan även vara skadligt för människor med exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar eller njurproblem. Även den äldre delen av befolkningen kan få det riktigt tufft. Med högre ålder följer en försämrad förmåga att reglera sin kroppstemperatur och att känna törst. För dessa människor kan dessa dagar vara mycket jobbiga och, om stödet till dem uteblir, farliga. 

För att din åldrande mor, far eller kanske mor- eller farförälder inte ska drabbas hårt av hettan är det viktigt att äldreomsorgen har beredskap för att hantera den. 

undefined
Med åldrandet blir hetta allt farligare. Då får äldreomsorgen inte stå åtgärdslös.

Så hur ser det ut i Katrineholm, Flen och Vingåker? Är äldreomsorgen redo för värmeböljan? Har man på äldreboendena tagit fram portabla kylanordningar och är redo med blöta handdukar? Och har man nog med svala rum? Har man räknat med fler hembesök inom hemtjänsten? Listan är lång med både små och stora saker som bör övervägas och genomföras vid omsorgen av de äldre.

Och hur hanterar man i kommunerna värmeböljorna på lång sikt? 

Sett till de tilltagande klimatförändringarna finns det skäl att se över hur de bäst kan hjälpa invånarna undan de värsta konsekvenserna/följderna av hettan. 

Nu ska man inte dra några stora slutsatser om enstaka dagar av extremhetta. Exakt hur Sveriges kommer att påverkas av klimatförändringarna är osäkert. Men ett ruckat klimat med extremväder av olika slag ligger i farans riktning – däribland stark hetta under fler dagar.

undefined
Riktigt så här varmt ska det inte bli den här veckan. Men det blir klart ett par heta dagar.

Oavsett om det är frågan om äldre, yngre eller sjuka behöver beslutsfattare på olika nivå fundera på hur de planerar och bygger städer, organiserar sina verksamheter för att dämpa värmeböljornas negativa effekter). Begränsningarna ligger dels i vad politiker vill och är beredda att göra, men är också underställda av vad som är ekonomiskt och tekniskt möjligt.

Med värme och torka ökar även brandrisken. Det ställer stärkta krav på räddningstjänst, företag och medborgare. Kommunerna har inte råd att snåla på brandbekämpningen. Folk som jobbar i skog och mark med maskiner måste vara nogsamma så att de inte råkar sätta eld på sin närmiljö som skogsbranden i Västmanland 2014.  Samma gäller korvgrillare som tagit sig ut i naturen för rekreation.

Avslutningsvis några råd: Drick rikligt med vatten, men se även till att få i er både salt och socker, håll er i skuggan och håll läpparna borta från starkdryckerna. Alkohol är inget bra i denna hetta.