God kompromiss gör de militanta till höger sura

En rad arbetsmarknadsparter samlade i slutet av juni för påskrift av nya huvudavtalet, som löser en rad frågor på arbetsmarknaden och underlättar för riksdag och regering. I mitten Svenskt Näringslivs Mattias Dahl och LO:s ordförande Susanna Gideonsson.

En rad arbetsmarknadsparter samlade i slutet av juni för påskrift av nya huvudavtalet, som löser en rad frågor på arbetsmarknaden och underlättar för riksdag och regering. I mitten Svenskt Näringslivs Mattias Dahl och LO:s ordförande Susanna Gideonsson.

Foto: Magnus Andersson/TT

Ledare2022-07-12 20:02
Detta är en ledare. Katrineholms-Kurirens ledarredaktion är oberoende liberal.

Det tog 14 år, och många försökte i olika vändor att sätta käppar i hjulen. Men nu är det breda, nya huvudavtalet på plats.

LO, PTK och Svenskt Näringsliv började med frågan 2008. Nu, efter ett genombrott där de centrala aktörerna var främst de parter som bär upp Industriavtalet, har något avsevärt bredare åstadkommits.

Frågor om kompetensutveckling, rörlighet, arbetsrätt och mer flexibel arbetsmarknad har klarats ut i ett sammanhang. Stridsfrågor som stört och polariserat arbetsmarknadsrelationer och politik har lösts. Resultatet kan få bestående värde.

Det hela skrevs på strax före midsommar, sedan sammanhängande riksdagsbeslut om kompetensutveckling och arbetsrätt fattats. Huvudavtalet träder i kraft i oktober. De enskilda fackförbunden kan då ansluta sig. Vad gäller LO kan flertalet, men kanske inte alla, väntas göra det.

Gång på gång hade kompromissovilliga satt sig på tvären, på näringslivssidan och i en del fackförbund. När det lossade var det efter att ett konstruktivt tryck hade åstadkommits av främst två av de fyra partierna i januariavtalet, Socialdemokraterna – ledda av förre ordföranden i IF Metall – samt Centern. 

Så det hade sina poänger att se hur Aftonbladet, då Almedalsveckan var slut, på sin ledarsida ändå skildrade ett seminarium i Visby där IF Metall och dess ordförande Marie Nilsson hade riksdagsman Martin Ådahl (C) som gäst, Aftonbladet har under åren förvisso inte besvärat sig med nyanser när just Martin Ådahl utmålats som löntagarfiende av format,

Sådana osakligheter och nidbilder kan nu med fördel följas av ett mer konstruktivt samförståndsklimat, Där borde inte Centern respektive Svenskt Näringslivs och andra avtalsförhandlare behöva vara så ensamma från den icke-socialistiska sidan.

Vänsterpartiet manövrerade sig, efter att ha försökt så split i LO och skada Socialdemokraterna, in i ett hörn där de blev tämligen isolerade i motstånd mot det stora paketet med huvudavtal och arbetsrätt. Men Vänsterpartiet är inte ensamt i besvikelsen. Svenska Dagbladet, landets största högertidníng, gjorde på ledarplats några dagar före huvudavtalets underskrivande ett remarkabelt angrepp på Svenskt Näringslivs avtalsförhandlare.

Organisationen borde avvecklas som avtalspart, samtidigt som dess politiserande opinionsbildarverksamhet skulle fortsätta – det var Svenska Dagbladets linje. Mattias Dahl som, med titeln vice VD, lyckats föra huvudavtalet i hamn, tillsammans med främst privattjänstemännens PTK och ett antal LO-förbund, borde alltså enligt Svenska Dagbladet sägas upp tillsammans med hela sin avdelning.

Lönebildningen sker inte hos dessa förhandlare på huvudorganisationers nivå. Den sker förbundsvis och därunder, uppstagad av dels det framgångsrika Industriavtalet, dels Medlingsinstitutet. Men för avtalspensionerna, trygghetsråden, de nya fortbildningsmöjligheterna och övriga avtalsförsäkringar är Svenskt Näringsliv avtalspart. Det är inte småsaker som är i vägen för Svenska Dagbladet.

Tidningens linje är nu militant även vad gäller kollektivavtalen. De döms ut. Summariskt. Med floskler som att "prissättningen sätts ur spel och vågskålarna manipuleras".

Praktiskt sinnade människor i näringslivet torde ta sig för pannan.