Fler bussar till Nyköping är en bra idé

Ledare 22 maj 2022 16:35
Detta är en ledare. Katrineholms-Kurirens ledarredaktion är oberoende liberal.

Sörmländska trafiknyheter på senare tid är mest dystra historier. Mälartågs trafik har hittills varit en besvikelse.

Men det sker positiva förändringar i ett annat trafikslag. På tisdagen beslutar regionstyrelsen sannolikt att ändra lite i tidtabellen för bussar, som tidningen berättade förra veckan. Det blir fler turer på linjen 765 mellan Katrineholm och Nyköping. En av turerna 701 på söndagar förlängs. I stället för att gå mellan Eskilstuna och Sparreholm kommer den att starta och sluta i Nyköping.

För att delfinansiera detta minskas trafiken på tur 780 mellan Katrineholm och Flen, eftersom den sträckan mycket riktigt anses täckas av Uven-tåget som ju kommer att gå tätare framöver. 

Nettokostnaden blir drygt 300 000 kronor.

 

Förändringen är välkommen. Detta är små, välavvägda steg för att utöka trafiken till och från den södra länsänden. Justeringen av busstidtabellen följer resandemönstret och trafiken på en befintlig sträcka.

Det är betydligt bättre än det storslagna projekt som det fortfarande skissas på i ett och annat partikansli: Öppning av TGOJ-banan för persontrafik mellan Flen och Nyköping, en lösning som av allt att döma är samhällsekonomiskt olönsam.

 

Det är inte så enkelt som att bara låta persontåg rulla där det nu går godståg, utan kräver byte av spår och kontaktledningar. Om man ska ha resenärer måste man även bygga nya plattformar och pendlarparkeringar. Trafikverket räknade på det 2013 och kom fram till ett investeringsbehov på 390 miljoner kronor, vilket är 450 miljoner i dagens penningvärde. Tidsvinsten jämfört med buss skulle i bästa fall bli några få minuter.

Följdriktigt konstaterade myndigheten att det var bättre att satsa på buss – mer effekt till en bråkdel av TGOJ-summan.

 

Region Sörmlands skruvande på tidtabellen är en bit från den mer omfattande satsningen på busstrafik som Trafikverket skissade på. Men det ligger i linje med satsningen på buss.

Och inget säger att förbättringar alltid måste komma i form av stora grepp. Samma sak kan åstadkommas på det här sättet. Det kan till och med vara smartare att ta det busstur för busstur med tanke på den eviga tvisten om hönan eller ägget kring trafiken till den södra länsdelen: Är resandet lågt och den gemensamma arbetsmarknaden obefintlig för att det saknas bra kommunikationer? Eller är det omotiverat att bygga nya, kostsamma förbindelser i det väderstrecket när sörmlänningar i norr och söder har så lite med varandra att göra?

Svaret är att vi låter lite fler bussar rulla, sedan får vi se.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa