Elström ger fler nya jobb – vägen dit börjar i skolan

Med ännu mycket mer el blir det många nya jobb, delvis i nya yrken. Men då behöver både utbildningspolitiken och de som studerar hänga med i svängarna.
Med ännu mycket mer el blir det många nya jobb, delvis i nya yrken. Men då behöver både utbildningspolitiken och de som studerar hänga med i svängarna.

Ledare 24 juli 2023 17:45
Detta är en ledare. Katrineholms-Kurirens ledarredaktion är oberoende liberal.

Mycket mer elektricitet kommer att genereras, transporteras och förbrukas. Det blir mycket jobb med det, jobb som kräver utbildning.

Vattenfalls nya ledningar till Lövåsen, som ska försörja Amazons serverhallar, är ingen obetydlig utökning av elnätet kring Katrineholm. Men det är en mikroskopisk del av en omfattande utvidgning – elektrifieringen i näringslivet tilltar ännu mer, samtidigt kommer förbränningsmotorer att ersättas av eldrift i mycket av transportsektorn.

Det kommer att ställa stora krav, om inte förseningar och resursbrist ska fördröja sådant som blir nödvändigt genom klimat- och teknikutvecklingen. Det handlar inte enbart om det hittills mest diskuterade – nya kraftverk, av alla de slag som inte drivs med eldning av kol, olja eller torv, nya kraftledningar samt teknik som effektiviserar elnätet. Inget av detta kan klaras i tid om inte tillgången på arbetskraft med rätt kunskaper blir större.

Det är många olika yrken, delvis helt nya. Nya spännande, ibland troligen mycket välbetalda, vägar öppnas i yrkeslivet. Men då måste tillräckligt många välja rätt ämnen i skolan och anstränga sig för goda studieresultat. Samma är det med universitetsnivån och olika möjligheter för omskolning och kompetenshöjning som behöver utvecklas.

Det som nu är på väg att hända på arbetsmarknaden i Sverige, med mer elektrifiering och strukturomvandling i delar av industrin, kan väntas ske i många andra länder. Det är inte så enkelt som att allt som inte klaras tillräckligt snabbt i ett land alltid kan tillgodoses med rekrytering av kunnig eller utbildningsbar arbetskraft från annat håll.

Industriländer som inte ska stagnera ekonomiskt och fastna i klimatmässigt och ekonomiskt föråldrad teknik kommer ju alla att behöva förändring av arbetsmarknad, produktionsteknik och transporter. Då krävs just sådan yrkeskompetens som det nu behövs mer av i Sverige.

Ett exempel, som borde inverka på mångas studie- och yrkesval, är hur Northvolt just nu får leta på flera håll i världen för att hitta arbetskraft med rätt kunskap och erfarenhet för den stora batterifabriken som nu byggs upp i Skellefteå.  Den är en i en rad liknande anläggningar som snart finns i och utanför Europa.

Konkurrensen om arbetskraften blir med tiden stor. Då borde det vara lockande att söka sig till yrken och regioner där det blir mycket att göra, inom elförsörjningen och i företag där elektrifieringen ändrar produktion och transporter.

Om utbildningsväsendet inte snabbt hänger med kan det gå illa. Och detta gäller inte bara fördelningen mellan studielinjer på gymnasie- och högskolenivå. Studieintresse och kunskaper behöver en uppryckning – inte minst i de matematiska, tekniska och naturvetenskapliga ämnen som möjliggör framgång i en del av de yrken som nu växer i betydelse.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa