Droger hör inte hemma på riksdagskansliernas toaletter

I dag är kokain den näst vanligaste illegala drogen i Europa. Bruk och missbruk finns i samhällets alla skikt.

I dag är kokain den näst vanligaste illegala drogen i Europa. Bruk och missbruk finns i samhällets alla skikt.

Foto: Beate Oma Dahle

Ledare2024-01-19 16:03
Detta är en ledare. Katrineholms-Kurirens ledarredaktion är oberoende liberal.

Det fanns spår av kokain på toaletter på Liberalernas, Socialdemokraternas, Sverigedemokraternas och Vänsterpartiets riksdagskanslier. Det avslöjade Aftonbladet häromdagen (17/1). Tidningen har både gjort ett snabbtest på toaletterna och skickat proverna på en analys.

I dag är kokain den näst vanligaste illegala drogen i Europa. Den förekommer i samhällets alla skikt. 

Att det även återfinns spår av kokain inne på riksdagskanslierna är därför, ur denna aspekt, inte särskilt förvånande, även om det inte på något sätt är acceptabelt.

För liksom Caesars hustru ska de som arbetar med lagstiftning inte ens kunna misstänkas.

De ska känna till drogers negativa påverkan på samhället. Hur narkotikan förstör liv. Inte bara för dem som fastnar i missbruk utan för alla runt omkring dem. Ingen av dem kan heller sväva i okunnighet om hur droger som kokain bidrar till stora inkomster till organiserad brottslighet och gängkriminalitet. Inte heller hur den illegala handeln leder till ett sämre samhälle för oss alla. 

Så sent som den 3 maj förra året beslöt riksdagen om skärpta straff för försäljning av narkotika. Den nya lagen innebär bland annat att försäljning av en mindre mängd narkotika har gått från att ha ett straffvärde på 14 dagars fängelse till sex månader. Det motsvarar en ökning på nästan 1 200 procent.  

I september uppmanade S-ledaren Magdalena Andersson svenska folket att sluta att partyknarka, eftersom gängen slåss om narkotikamarknaden. 

”Var inte med och bidra till det,” sade Andersson. 

Nu finns spår av kokain på det egna kansliet. Men att det kan vara den egna personalen som använt droger vill partiet inte vidgå. 

Till Aftonbladet säger Socialdemokraterna ”När det gäller toaletterna i riksdagens partilokaler så kan vi inte styra över vem som har tillgång till dem.”

Visst. Det finns även andra anställda och utomstående som har tillgång till toaletterna – om de själva har tillgång till eller släpps in i lokalerna av någon med passerkort. Men det faktum att spår av kokain endast finns på hälften av kanslierna talar ändå för att den egna personalen inte kan uteslutas från misstanke.

Även Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar har svårt att ta ansvar. Hon föreslår att Aftonbladet ska testa alla sina egna toaletter och anställda. Först efter det är hon beredd att diskutera åtgärder för partiets kansli och personal.

Naturligtvis ska man kunna ställa höga krav på dem som granskar makten. Men Dadgostar verkar inte förstå att det är ännu allvarligare när det går att misstänka dem som själva lagstiftar för brott. Inte heller verkar hon kännas vid att det finns flera uppenbara säkerhetsrisker om personer på det egna kansliet köper narkotika från gäng. 

De berörda riksdagspartierna har inget annat val än att ta de här avslöjandet på yttersta allvar. Det handlar dels om spåren av droger, dels om vilken kultur som frodas på kanslierna. Att vaken en del politiker eller politiska tjänstemän tycks tycka att de behöver följa de lagar de själva varit med och stiftat.