Det här gör länets riksdagsledamöter

Ledare 8 oktober 2019 17:20
Detta är en ledare. Katrineholms-Kurirens ledarredaktion är oberoende liberal.

Förra veckan gick den allmänna motionstiden i riksdagen ut. Av de drygt 3 000 motionerna kommer många från Sörmlandsbänken och det är bra att flera av länets riksdagsledamöter lägger förslag med Sörmland i fokus. 

Som Lotta Finstorp (M), Ann-Sofie Lifvenhage (M), Martina Johansson (C) och Pia Steensland (KD), som har lämnat in en motion om upprustning av riksväg 55, som är den mest olycksdrabbade vägen i länet, förutom E4:an. Tyvärr behandlas sträckan styvmoderlig av staten – en ombyggnad till 2+1-väg mellan Dunker och Björndammen har inte blivit av – och de sörmländska ledamöterna bör fortsätta tjata tills problemet är åtgärdat.

Samma kvartett har lagt en motion om att det bör utredas hur elnätsinfrastrukturen ska säkras genom Sörmland. Huvudproblemet är att det är trångt i elnäten, vilket är en fråga som borde ägnas betydligt mer politisk kraft än i dag, särskilt med tanke på Sveriges pågående omställning till ett fossilfritt samhälle. 

Dock tar det rätt lång tid att bygga ut ett stamnät och en planerad utbyggnad bör kombineras med snabbare åtgärder, exempelvis lokal elproduktion för att avlasta stamnätet. Här är det också värt att tillägga att S-ledamöterna Fredrik Olovsson, Caroline Helmersson Olsson och Hans Ekström har lagt en motion med namnet "Elförsörjningen i Sörmland", där de vill se åtgärder för att företag inte ska välja bort länet på grund av elbrist.

Ett annat lovande förslag kommer från Lotta Finstorp, som vill att strandskyddet i Sörmland som huvudregel ska vara 100 meter, inte 300, för att möjliggöra byggandet av fler bostäder, vilket vore välkommet. 300 meter är alldeles för mycket på många håll och regeln lägger en död hand över flera områden där ökat sjönära bostadsbyggande skulle gynna utvecklingen av landsbygden. Det gäller inte minst i stora delar av Sörmland, men strandskyddet behöver bli mycket mer flexibelt i så gott som hela landet.

I motionshögen finns även ett förslag från Finstorp, Lifvenhage och Steensland om att utse Sörmland till pilotlän för samverkansinsatser mellan myndigheter och näringsliv, med syfte att minska arbetslösheten för dem som har svårast att komma in på arbetsmarknaden. I en annan motion föreslår Steensland att Sörmland även ska bli pilotlän för att testa kommunal polis, som ska fokusera på vardagsbrott och ordningsstörningar. 

Även om det är tveksamt att olika poliser ska ha olika arbetsgivare, samtidigt som deras uppgifter sammanfaller, är idén med att vara pilotlän inom olika områden intressant. Det gäller särskilt samverkansförslaget där alla goda krafter behövs för att få ner arbetslösheten i Sörmland.

Ytterligare en motion som rör regionen kommer från Lars Beckman (M) som inte är från Sörmland utan från Gävleborg. Han vill förbjuda regioner att ge planerad sjukvård till dem som befinner sig i Sverige illegalt, vilket 6 av 21 har valt att göra, bland annat Sörmland. 

Förutom att det är ett dåligt förslag, vore ett förbud ett ingrepp i det regionala självstyret och Sörmland bör även fortsättningsvis få bestämma själva vilka – om någon – som ska nekas vård.

Sist men inte minst är det värt att nämna att motioner i Sverige mest är politiska viljeyttringar och ett sätt att väcka debatt, eftersom nästan alla motioner avslås. Däremot visar framför allt motionerna om infrastruktur och näringsliv att riksdagsledamöterna inte bara representerar sina partier, utan även sina län. 

Det kan alltså finnas goda skäl att kontakta sin lokala riksdagsledamot om man vill få upp en regional fråga på den nationella dagordningen.

Ämnen du kan följa