Carl Bildts hörvärda varning om Trump och Putin

2018 i Helsingfors dåvarande president Donald Trump och Rysslands despot Vladimir Putin i hand.

2018 i Helsingfors dåvarande president Donald Trump och Rysslands despot Vladimir Putin i hand.

Foto: Pablo Martinez Monsivais

Ledare2023-10-12 16:37
Detta är en ledare. Katrineholms-Kurirens ledarredaktion är oberoende liberal.

Donald Trump har tidigare visat att han lätt köper vad Putin säger, och att han knappast är någon vän av Ukraina. Carl Bildt, tidigare stats- och utrikesminister (M), påminde om det i Expressen i tisdags. 

I samma intervju gjorde Bildt också en annan tänkvärd bedömning, om att Putin vill att USA minskar sitt militära bistånd till Ukraina: ”Dessvärre tror jag att Trump i detta avseende är en större fara än Putin”.

Det är välgörande, både i svensk och internationell säkerhetspolitisk debatt, när Carl Bildt talar sådan klartext om den fara Trump och hans meningsfränder är för demokratiernas säkerhet – och för Ukrainas överlevnad som fritt, demokratiskt land. Det skulle vara önskvärt att Bildt, på både svenska och andra språk, deltog ännu mer i denna opinionsbildning mot Putinregimens understödjare i väst.

Trumps främsta anhängare i representanthuset i Washington hör till de republikaner som vill avbryta eller skära ned vapenhjälpen till Ukraina. I kongressen i stort finns dock klara majoriteter, i senat och representanthus, för Ukrainastödet.

När de djupt splittrade republikanerna i representanthuset i onsdags hade sluten omröstning om partiets nominering av ny talman förlorade visserligen den kandidat Donald Trump helst ville ha med 99 röster mot 113.

Men så länge de är låsta i att vägra nästan all samverkan över partigränsen har den trumpistiska ytterhögern en blockerande makt, som gör att ärenden inte förs fram till avgörande. USA:s finans- och budgetpolitik, liksom utrikespolitiskt viktiga stödinsatser för Ukraina – kanske även till Israel – kan för en tid lamslås i de delar de hänger på kongressbeslut.

Betydligt värre skulle det bli om Donald Trump, efter att ha slagit ut utmanarna i partiets primärval, lyckades bli återvald som president, trots statskuppsförsöket 2021. Han försökte då få valresultatet 2020 undanröjt.

Av allt att döma är Trumps Ukrainapolitik att blockera vapenhjälpen och därmed öppna vägen för Vladimir Putin att diktera en segerfred. Det är också vad som förespråkas av en sådan inom SD länge beundrad makthavare som Viktor Orbán i Ungern – han som försöker förhala eller blockera Sverige Natomedlemskap.

Trumps motvilja mot USA:s viktigaste allierade har han hyst i många årtionden. Den döljs dock ofta bakom dimridåer, av ordmassor med ofta osammanhängande påståenden och hejdlösa påhopp på nyhetsmedier och politiska motståndare.

Trumps förmåga till ändlöst bluffande och vilseledande borde göra honom omöjlig. Det är här som det kanske viktigaste finns i den stora rättegång om näringsförbud och skadestånd som nu pågår i delstaten New York, om mångåriga bedrägliga redovisningar av den ekonomiska ställningen för Trumps bolagskoncern.

Trump har under lång tid till banker och försäkringsbolag påstått sig ha betydligt större nettoförmögenhet än i verkligheten. Mångmiljardfel genom rader av fräcka och grovt oriktiga falskvärderingar har dragits fram i ljuset. Och till väljarna gav han en ännu mer förfalskad bild då han först kandiderade som president, och överdrev sin rikedom med ytterligare miljardtals dollar.

Trumps reklambild av sig själv har länge varit manipulerad och falsk. Men ännu falskare och farligare är det här: Han hotar den amerikanska demokratin inifrån. Och som makthavare var han, och kan åter bli, en tillgång för förtryckarregimer – i Europa och i andra världsdelar.