Bygg det stora huset på torget – dra inte ut på det mer

Ledare 15 augusti 2022 20:16
Detta är en ledare. Katrineholms-Kurirens ledarredaktion är oberoende liberal.

Kommunpolitik är sällan en lätt uppgift. Det är bra att påminna väljare och en del slängiga politiker om det inför det stundande valet. 

I en intervjuserie med flera Katrineholmspolitiker om bland annat skolan, omsorgen och vården görs det klart: Pengar är inte allt. Detta är riktigt. Det går inte att slänga pengar på ett problem utan att veta hur de bäst kan användas och vart resurserna bör riktas.

Samtidigt är det klart att mycket av det några av politikerna vill se mer av i skola och förskola– fler lärare och mindre klasser – kostar pengar. Frågan är då var dessa pengar ska komma ifrån – skattehöjningar eller omflyttningar från andra verksamheter? Sådant behöver partierna göra klart för väljarna innan valdagen – i flera fall är detta fortfarande oklart.

Att locka till sig nya invånare är mycket av en nyckel, och att få fler i arbete. Men de befolkningsökningar kommunledningen hoppats på har sedan en tid stannat av. 

 

Partierna är i huvudsak eniga om att kommunen behöver locka till sig personal med rätt kompetens. Och även om det finns förslag på bordet är det osäkert hur dessa ska ge verkligt positiv effekt.

Flera av politikerna pekar även ut sjukfrånvaron i den kommunala omsorgen som något som ska övervinnas. Att hitta vägar framåt i detta kan vara klokt – det kan frigöra resurser och på sikt spara en del pengar. Kommunen behöver då bli en attraktiv arbetsgivare med en god arbetsmiljö – är politikernas svar. Det är lättare sagt än gjort. 

Och de seminarieövningar Vänsterpartiet och Miljöpartiet pysslar med gällande arbetstidsförkortning (med oförändrad lön), och där Kristdemokraterna går i samma riktning, men inte lika långt, bör undvikas. En sådan sak skulle snarare riskera att ytterligare undergräva försörjningen med arbetskraft – i bristyrken inom vården och omsorgen kan det leda till väldiga lönehöjningskrav. Lönerna skulle då riskera att i mindre grad kompensera för arbetsbelastning och belöna prestation. 

 

Så var det frågan om det stora huset på torget. ”Guldhuset” som det ofta kallas. Även efter granskningen tidigare i år har debatten fortsatt, både på insändarsidor och nyhetsplats. I politiken är linjerna klara – S och M är för och andra är skeptiska eller emot. Det är prat om ”skrytbygge” och att husets utformning inte smälter in i omgivningen. I kommunförvaltningen, och fullmäktige, kan det finnas detaljer att reda ut – men i grunden är det inget fel på husbygget och dess placering.

Torget är nära tåg och bussar, även om de senares hållplatser kan behöva flyttas en bit. För människor som jobbpendlar långt eller till grannkommuner, eller vill bo och jobba centralt i staden, är detta ett riktigt guldläge.

Huset kan höja staden, inte sänka stadsbilden. Det stora huset bör byggas på torget – Katrineholm bör inte dra ut på det länge till.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Katrineholm: Valet 2022

Klart: S och M fortsätter styra i Katrineholm: "Har inte varit ett stort problem att komma överens"

Klart: S och M fortsätter styra i Katrineholm: "Har inte varit ett stort problem att komma överens"

Ännu inte klart om S+M-styret fortsätter: "Har pratat med andra partier" ✓"Ganska bra samtal" ✓Då ges besked

Ännu inte klart om S+M-styret fortsätter: "Har pratat med andra partier" ✓"Ganska bra samtal" ✓Då ges besked

Så föll personkryssen i Katrineholm: ✓Unga kandidater kör om S-eliten ✓SD-väljarna kryssar mest

Så föll personkryssen i Katrineholm: ✓Unga kandidater kör om S-eliten ✓SD-väljarna kryssar mest

Stor besvikelse hos Liberalerna efter valnatten – desto roligare för V och MP

Stor besvikelse hos Liberalerna efter valnatten – desto roligare för V och MP

Katrineholm räknade de sista rösterna – ungefär 700 förtidsröster och utlandsröster: "Kan påverka resultatet"

Katrineholm räknade de sista rösterna – ungefär 700 förtidsröster och utlandsröster: "Kan påverka resultatet"
Visa fler
Läs mer!

Klart: S och M fortsätter styra i Katrineholm: "Har inte varit ett stort problem att komma överens"

Klart: S och M fortsätter styra i Katrineholm: "Har inte varit ett stort problem att komma överens"

Ännu inte klart om S+M-styret fortsätter: "Har pratat med andra partier" ✓"Ganska bra samtal" ✓Då ges besked

Ännu inte klart om S+M-styret fortsätter: "Har pratat med andra partier" ✓"Ganska bra samtal" ✓Då ges besked

Stor besvikelse hos Liberalerna efter valnatten – desto roligare för V och MP

Stor besvikelse hos Liberalerna efter valnatten – desto roligare för V och MP

Centerpartiet tappar väljare – omsprungna av KD: "De har drivit husfrågan väldigt offensivt"

Centerpartiet tappar väljare – omsprungna av KD: "De har drivit husfrågan väldigt offensivt"

Sämsta valet någonsin för S i Katrineholms kommun – M och SD vinnare: "Vi ska prata med S först"

Sämsta valet någonsin för S i Katrineholms kommun – M och SD vinnare: "Vi ska prata med S först"
Visa fler