Katrineholm är sena i att förebygga självmord

Vingåkers kommun gör mycket bra i att arbeta mot självmord. Fler behöver lära av kommunens insatser.

Vingåkers kommun gör mycket bra i att arbeta mot självmord. Fler behöver lära av kommunens insatser.

Foto: TT

Ledare2024-03-18 18:56
Detta är en ledare. Katrineholms-Kurirens ledarredaktion är oberoende liberal.

Självmord. Ämnet upprör, oroar och berör. Det har närmast varit tabu att tala eller att skriva om självmord förut. Numera är det dock lättare att diskutera ämnet offentligt. Det är framsteg värda att lyfta. 

Samtidigt finns det fortfarande mycket kvar att göra för att förhindra, försvåra och förebygga självmord.

Enligt Folkhälsomyndigheten dör cirka 1 200 personer i suicid, som det också kallas, om året i Sverige. Ytterligare 300 fall misstänks vara självmord, men avsikten kan inte styrkas. Varje förlorat liv är mycket sorgligt. Många som förlorat någon till självmord kan vittna om hur djupt det kan skära och slå.

Ovanpå det finns det samhällsekonomiska förluster knutet till självmord. När MSB 2015 räknade på vad suicid kostade samhället 2014 drogs slutsatsen att de direkta kostnaderna, för exempelvis utryckning av polis och räddningstjänst, handlade om mellan 45 och 60 miljoner kronor. Men när kostnaden för bland annat förlorade levnadsår och produktionsbortfall räknades in ökade denna siffra till 9 miljarder kronor. Då är inte kostnaderna för självmordsförsök eller hur självmord drabbar närstående inräknade.  

Av alla dessa skäl, och andra, är det värt att ge beröm till kommunerna Vingåker och Katrineholm. I Suicide Zeros senaste undersökning om hur svenska kommuner jobbar för att förebygga självmord har de presterat bra.

Suicide Zero har frågat kommunerna om deras arbete mot självmord. De betygsätts sedan för vilka svar de gett. Som lägst kan en kommun få noll poäng, som högst 29. De som har 21 poäng eller mer bedöms ha goda insatser mot självmord. Och glädjande nog har antalet med godkända kommuner ökat kraftigt på bara ett par år. 2022 var det enbart tio kommuner som hade ett förhållandevis gott arbete mot självmord. Nu är det 75 kommuner!

Vingåker och Katrineholm har i enkäten fått 25 respektive 21 poäng. Vingåker har länge hållit sig i framkant och har tidigare fått beröm från Suicide Zero. Katrineholms suicidarbete har dock blivit godkänt först nu. Utvecklingen bör berömmas, men senfärdigheten ifrågasättas.

Suicide Zero är en seriös organisation och dess bedömningar är värdefulla. Och denna enkät kan ge en fingervisning om vad som inte görs nog av. Samtidigt ska den här sortens mätningar behandlas med försiktighet. Svaren är dock kommunernas egna och frågorna rör i stora delar pappersarbete (däribland handlingsplaner). Sådant kan leda till konkreta saker. Men så är det inte alltid. Det som skrivs på papper behöver bli till verklighet – annars är orden inte mycket värt.

Fler kommuner behöver därför göra mer som Vingåker. Bland annat har kommunen tillsammans med Trafikverket uppfört sisådär elva kilometer av stängsel kring järnvägen. Människor som försöker ställa sig framför tåget på grund av akut kris eller som drabbats av psykisk ohälsa kan hindras av staket, och då hinna komma på andra tankar. Eller så kan någon i närheten hinna ta sig fram till dem och stoppa självmordsförsöket. Det handlar också om hur kommuner jobbar med tillgången på vissa tabletter, inom exempelvis äldreomsorgen. 

Avslutningsvis: Många som tar sina liv gör det ofta under påverkan av alkohol eller knark. Därför bör de som förminskar riskerna med dessa rusmedel tänka om. Seriös politik mot självmord innehåller arbete mot drickande och att hjälpa folk ur missbruk.