Även Putinvännen Orbán förhalar Sveriges Natointräde

Bundsförvanter i det auktoritära – och i förhalningen av Sveriges Natointräde.  Ungerns premiärminister Orbán som deltagare vid toppmöte hos Turkiets presiden Erdoğan –  inom "Organization of Turkic States", där Ungern är anslutet med observatörs status.
Bundsförvanter i det auktoritära – och i förhalningen av Sveriges Natointräde. Ungerns premiärminister Orbán som deltagare vid toppmöte hos Turkiets presiden Erdoğan – inom "Organization of Turkic States", där Ungern är anslutet med observatörs status.

Ledare 7 augusti 2023 17:05
Detta är en ledare. Katrineholms-Kurirens ledarredaktion är oberoende liberal.

Sedan Turkiets president Recep Tayyip Erdoğan vid Natotoppmötet i Vilnius uttalade att det ska bli ett ja till Sveriges ansökan, fast senare, har det från Orbánstyret i Budapest hörts liknande tongångar. I Ankara heter det att man väntar på det nyvalda parlamentets ordinarie höstsession. Det återstår att se om den mer positiva hållningen från presidentpalatset i Ankara då står fast.

I Ungern påstås att landet inte ska vara sist med att godkänna Sveriges ansökan, men att man väntar på höstsessionen i ungerska riksdagen. I den har Viktor Orbáns regeringsblock skaffat sig gynnad ställning genom att manipulera valsystemet.

För en liten tid sedan kom dunkla nyhetstelegram om att kallelse gått ut till plenum med beslut om att godkänna Sveriges Natoansökan. Men när dagen kom satt oppositionsledamöterna ensamma i salen, förutom talmannen.

Orbáns parti och dess mindre koalitionspartner ute till höger vägrade att komma. Då fanns inte så många ledamöter på plats som krävs för att ett ärende ska tas upp till beslut. Det vållade en del förvåning i Sverige. Vad var det som pågick?

Som ofta försvårades nyhetsförmedlingen av den ovanligt djupa språkklyftan. Inte många utanför Ungern förstår deras språk. Men genom främst några tyskspråkiga tidningar, som Der Standard i Wien och Süddeutsche Zeitung i München går det att i viss mån få inblickar i Ungern där nästan alla nyhetsmedier blivit regimkontrollerade och politiskt likriktade

Det var, visade det sig, 17:e gången i rad som oppositionen försökt få extra riksdagssammanträde, för frågor Orbánstyret då inte velat få avgjorda. Och för 17:e gången blev det ett kort möte, lamslaget av regeringsblockets blockad. Att det händer gång på gång märker väljarna knappast. Sådant rapporteras föga i den mot regeringen lydiga pressen och tv:n.

 

Frågan som mest intresserar ungerska regeringen är att få plocka ut ett stort antal miljarder i EU-pengar. De har frusits in på grund av regimens nedmontering av rättsstaten. Här ändrade sig inget under Sveriges halvår som EU:s ordförandeland.

Högst oklart är vad som där kan ha pågått i det tysta mellan Ungerns och Sveriges regeringar, samt SD som i svensk partipolitik är Orbáns mångåriga stödparti – och nu även stödparti till regeringen i Stockholm.

Men även om det från något svenskt håll funnits en vilja att hjälpa Orbán är detta något Sverige knappast kunnat åstadkomma. Ungerns styrande har, med att stödja Putin mot Ukraina och på andra sätt, gjort sig svårt omöjliga i en rad huvudstäder.

 

Det senaste vad gäller härskarmetoder i Ungern är att efter att regimen likriktat så gott som all press sker nu något motsvarande med det ledande bokförlaget, som även äger den största bokhandelskedjan. Översättningar till ungerska av skön- och facklitteratur som inte behagar Orbáns kommissarier blir nu svårare att sälja eller att få ens hjälpligt lönsamma. 

Förlag och butiker övertas av en utbildningsstiftelse som kontrolleras av Orbánpartiet. Den är formellt inte statlig utan fungerar som regimens skola för regimens påläggskalvar. Men den är finansierad med stora belopp i skattepengar.

Det är sådant här som gör den ungerske premiärministern till en ideologisk förebild och läromästare för demokratins undergrävare i en del andra länder.  


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa