Välj inte hemförlossning i rädsla för sjukhusets BB

På Nyköpings lasarett finns en förlossningsavdelning men inte någon neonatalavdelning. Om något går fel under en förlossning måste svårt sjuka bebisar transporteras till Eskilstuna.

På Nyköpings lasarett finns en förlossningsavdelning men inte någon neonatalavdelning. Om något går fel under en förlossning måste svårt sjuka bebisar transporteras till Eskilstuna.

Foto: Sandra Nordin

Ledare2024-01-16 16:27
Detta är en ledare. Katrineholms-Kurirens ledarredaktion är oberoende liberal.

Nya dyrare mediciner och behandlingsmetoder innebär ökad överlevnad för fler patienter, vilket innebär att fler lever längre och därmed utvecklar fler sjukdomar. Så vad ska man göra när trycket på vården ökar i takt med kostnaderna, samtidigt som intäkterna inte ens räcker till för att få den befintliga verksamheten att gå ihop?

Under hösten började läkare på flera olika håll i landet att diskutera en av sjukvårdens svåraste frågor: Vilket utbud ska vården egentligen erbjuda? 

”Bara i den bästa av världar kan vi erbjuda allt till alla”, sade exempelvis Marie Engman, ordförande för sjukhusläkarna i Sörmland, i en intervju i SvD (20/11 2023).

Det borde också vara en fråga för våra politiker. Men flertalet av dem gör sitt bästa för att slå den ifrån sig. 

Men frågan måste diskuteras och inte bara i form av vilken vård som ska erbjudas i framtiden, utan vilken vård som faktiskt erbjuds här och nu.

Var tionde svensk har inte längre tillgång till akutkirurgi på det sjukhus som ligger närmast. Det innebär att svårt akut sjuka människor antingen måste transporteras till ett annat sjukhus eller att en kirurg från ett annat sjukhus måste ta sig dit. Ibland går det bra, andra gånger hinner tiden rinna ut. DN skriver om ett av dessa fall, 18-årige Viktor som dog på sjukhuset i Sollefteå. Kirurgen som kom till sjukhuset med ambulans från Örnsköldsvik, tio mil bort, kunde inte rädda hans liv. Operationen inleddes för sent (DN 15/1).

En fråga som diskuterats de senaste åren är hur många förlossningsavdelningar som ska finnas och hur långt det är rimligt att åka till närmaste BB. I Sörmland finns en förlossningsavdelning på Mälarsjukhuset, en på Nyköpings lasarett. Men i Nyköping finns ingen neonatalavdelning. Om något går fel under förlossningen måste svårt sjuka bebisar transporteras till Eskilstuna. 

Samtidigt kan det vara att föredra om alternativet är en vägförlossning.

Den ena förlossningen är inte den andra lik. Vissa är mer riskabla än andra – men ingen är helt riskfri. 

Vården i Sörmland har ett tungt ansvar att bedöma vilka förlossningar som är så riskabla att Mälarsjukhuset är att föredra. De blivande föräldrarna har rätt till saklig information om varför det ena sjukhuset är att föredra före den andra. 

Från läkarhåll framhålls ofta att graviditet och förlossning är den största hälsorisken som friska kvinnor tar. Därför är inte det ökande intresset för hemförlossningar helt oproblematiskt. Särskilt inte om det beror på en rädsla att föda på sjukhus. 

Men bristerna i sjukhusens förlossningsvård borde inte användas som skäl för att välja ett ännu mer osäkert alternativ. Eller som specialistläkarföreningen Svensk förening för obstetrik och gynekologi (SFOG) konstaterar: ”Svensk förlossningsvård ska organiseras så att alla födande kan erbjudas en individualiserad trygg och säker vård på sjukhusen. Evidensläget för hemförlossning är oklart, men baserat på klinisk erfarenhet anser SFOG att hemförlossning inte är önskvärd av säkerhetsskäl.”

När det går riktigt fel under en förlossning är det bråttom om barn eller mamma inte ska skadas för livet eller avlida. Då behövs akutsjukhusets alla resurser utan dröjsmål.