Antidemokraten Trump och hans högervänner i Europa

Donald Trump med numera avskedade försvarsministern Mark Esper och försvarschefen Mark Milley (th). Både Esper och Milley har nu offentligt påtalat det olagliga i att ta till militär i maktkampen.

Donald Trump med numera avskedade försvarsministern Mark Esper och försvarschefen Mark Milley (th). Både Esper och Milley har nu offentligt påtalat det olagliga i att ta till militär i maktkampen.

Foto: Patrick Semansky/AP/TT

Ledare2021-01-04 17:30
Detta är en ledare. Katrineholms-Kurirens ledarredaktion är oberoende liberal.

Det många sett, men andra gärna blundat för, formulerades så här av USA:s tidigare utrikesminister Madeleine Albright: Donald Trump ”har de mest antidemokratiska instinkterna av någon president i Amerikas moderna historia.”

Detta har understrukits av hans kampanj för att få valresultaten i en rad delstater upphävda. Det senaste är bandinspelningen av en timslång telefonkonferens. Presidenten försöker förgäves att övertala, pressa och till och med hota den högste ansvarige för delstaten Georgias valmyndighet till att ”hitta” så många röster att Trumps förlust i delstaten skulle bytas till seger. 

Mängder av rykten eller felaktiga, ibland rent fantasifulla, uppgifter har spritts för att skapa en propagandamyt om oegentligheter eller storskaligt valfusk. Påståendena har kunnat avfärdas efter omfattande omräkningar av rösterna i några delstater samt en lång rad domstolsprocesser. Yrkandena från Trumps handgångna advokater har i samtliga fall avvisats som ogrundade.

Det har agiterats för att delstatskongresser skulle utse andra elektorer till presidentvalet än de som väljarna valt i laga ordning. Men även där har Trump och de antidemokratiska högerradikaler som omger honom hindrats. Andra har haft respekt för författning och demokratiska spelregler.

På onsdag fortsätter det i senaten och representanthuset. Där ska presidentvalet i elektorsförsamlingen bli formellt registrerat. Inför detta har en motsättning i det republikanska partiet blivit öppen. Några senatorer kommer att fortsätta Trumps kampanj med ett yrkande att kongressen ska låta ompröva resultaten i några delstater, så att delstatskongresser med republikansk majoritet ska få tillfälle att ändra utgången till att Trump behåller makten.

Det kommer med säkerhet att avslås, även av en del republikanska senatorer. Men några i partiets yttre högerflygel gör en demonstration. De tävlar om att inför republikanernas hårdaste falang framstå som de främsta arvtagarna till Trumps härskarstil och auktoritära värderingar.

Både Trumps eget agerande, och öppet tal bland vissa av hans anhängare om att ta till militära medel, har väckt oro. Trump skulle kunna vara kapabel även till detta. USA:s samtliga tio nu levande tidigare försvarsministrar, från båda partierna, har skrivit en unik gemensam artikel i Washington Post. De inskärper att det är författningsvidrigt att använda militär för att ändra en valutgång och att varje militär eller civil befattningshavare som skulle delta i något sådant skulle stå under personligt straffansvar.

Trumps tid är snart ute. Men under fyra år har det blivit tydligare och tydligare vilken fara han varit för demokratin i både USA och övriga världen. Det har dock inte minskat stödet för honom i den yttre höger som växt fram i Europa, där regeringarna i Polen och Ungern fått uppbackning från Trump.

Andra ytterhögerpartier i Europa har under de här åren närmat sig Trump och 2020 önskade de ett omval av honom. Ett av exemplen är svenska SD, ideologiskt lierat med maktpartierna i Polen och Ungern.

Det är riktigt illa att inte ens detta än så länge har åstadkommit sinnesförändring hos dem som vill ha en höger-”borgerlig” allians byggd på att just SD ingår som en viktig del.