Digitalt bibliotek ska ge lust till läsning

Böckernas värld och den digitala hamnar i skön förening genom den nya appen Bibblix. Katrineholm är en av tre försökskommuner i landet. Nu kan alla elever på låg- och mellanstadiet börja använda appen.

3 oktober 2016 07:24

Bibblix är helt enkelt ett digitalt bibliotek i en app för barn mellan sex och tolv år. Det är stadsbiblioteken i Stockholm och Malmö som har arbetat fram appen, med Katrineholm som en tredje testkommun fram till årsskiftet. I appen finns dels böcker att ladda ner och läsa direkt, dels särskilt utvalda boktips och läsinspiration om tryckta böcker. Nu när eleverna har fått ipads har de också fått Bibblix-appen utskjuten i sina lärverktyg. Inte mindre än fem böcker i veckan kan laddas hem och läsas direkt.

I tisdags hade turen kommit till elever på Nyhemsskolan i Katrineholm, som fick lära sig att komma i gång med appen. Skolbibliotekarie Janette Wigh besökte 4b som fick nya lånekort att logga in på Bibblix med. Ett lånekort är förutsättningen för att kunna använda det digitala biblioteket.

Att intresset för appen är stort är en underdrift. Eleverna på Nyhemsskolan satte genast i gång att leta efter läsning. Sabrin Abdi Ismail var den av dem.

– Jag läser en del, här och hemma, sa hon.

Kategorin "läskigt" bland lästipsen väckte stort intresse, och Kevin Bjurström sökte efter de omåttligt populära Pax-böckerna. För Janette Wigh kommer så småningom ännu en nyhet på jobbet i form av utlåningsautomater i skolbiblioteket. Det, konstaterar hon, frigör tid så att hon i ännu större utsträckning kan ägna sig åt eleverna och deras läsintresse.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!