Det är djupt beklagligt. Men vi kan enligt vår policy inte låta en person som är inne i en rättsprocess delta i Melodifestivalen. Vi har helt enkelt inget val, säger Anette Helenius, projektledare för Melodifestivalen.

Åtalet väcktes redan i december 2019, och händelsen som föranlett åtalet inträffade i maj efter ett trafikbråk i Varberg.

TT: Hur kan det här komma till er kännedom först nu?

Jag kan faktiskt inte svara på det. Vi fick kännedom om det här för ett par dagar sedan och började ta fram fakta för att få en bild av vad som faktiskt har hänt. Då visar det sig tyvärr att han är aktuell i en rättprocess.

TT: Gör ni bakgrundskontroller av deltagarna?

Vi har inte haft anledning att göra det tidigare och har inte gjort det nu heller. Vi litar på omdömet hos artisterna och människorna runt dem och försöker ha en förtrolig dialog, säger Anette Helenius.

Bidraget "Miraklernas tid", skrivet av Thomas G:son, kommer i stället att framföras av en annan artist på lördag.

Det innebär att en ny artist ska lära sig låten och eventuell koreografi på mindre än en vecka.

Det kommer inte att vara helt enkelt, men samtidigt inte omöjligt. Klart är att det måste vara en erfaren person som lär sig snabbt om som kan stå inför en publik på tre miljoner människor, säger Anette Helenius.

TT har sökt Thorsten Flinck, vars presskontakt Johanna Stone meddelar att de inte kommenterar ärendet vidare.

"Thorsten och vi i hans team är otroligt ledsna över detta men har självklart full respekt för SVT:s beslut. Vi kommenterar inte vidare utan hänvisar till SVT", skriver hon i ett sms till TT.