"Människornas stigar" är utställningens titel. När samma bilder ställdes ut på Konstakademien i Stockholm lydde ett av omdömena:  "små mikroksmos som flätar samman drömmar och längtan med våra allra mest arketypiska nattmaror". 

Arrangerar gör Mälarsjukhusets konstförening. Galleriet är öppet vardagar 8.30-15.