Enkät bland frilansmusiker: Förlorat miljoner

21 mars 2020 20:10

I en enkätundersökning gjord av Musikcentrum Öst, Väst, Syd och Riks har 1 319 frilansmusiker svarat på hur coronavirusets smittspridning påverkat deras ekonomi. Enligt organisationen rör det sig om minst 20 000 förlorade arbetstillfällen och ett inkomstbortfall på mellan 17 och 23 miljoner kronor under två månader.

Sammanlagt utgör svarsunderlaget ungefär 20–25 procent av Sveriges alla yrkesverksamma musiker. 60 procent av de inställda konserterna är på scener som tar emot en publik på under 500 personer, något Musikcentrum tycker är anmärkningsvärt, då regeringens riktlinjer om att ställa in evenemang inte gäller för dessa.

"I ytterst få fall har något gage utbetalats, i något fler fall har konserterna flyttats fram. Musiklivet är i kris och tusentals frilansande musiker och artister har på några veckor förlorat sina möjligheter att försörja sig. Det hot som vilar över hela musiklivet, festivaler, konserthus, klubbar, produktionsbolag är ytterst allvarligt", skriver Musikcentrum i pressmeddelandet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT