En julklapp för att motverka dumhet

110 000 gymnasieelever får Åsa Wikforss bok "Alternativa fakta". Bakom satsningen står Fri tanke förlag som Björn Ulvaeus var med och grundade.

Vi hoppas att boken ska hjälpa eleverna att stå emot lavinen av konspirationsteorier och dumhet, säger han.

2 december 2019 06:05

"Upplysningsfilosof, folkbildare och oförtröttlig kämpe mot kunskapsresistens och fördummande". Så beskriver den forne Abba-medlemmen Björn Ulvaeus professorn i teoretisk filosofi, Åsa Wikforss som snart tar sitt inträde bland de aderton.

Idén kom förstås när vi fick veta att hon kommer med i Akademien, och att vi kunde ge en julklapp i samband med det, säger han till TT.

Bakom gåvan står Fri tanke förlag som Björn Ulvaeus och finansmannen Sven Hagströmer var med och startade. Bland förlagets egna böcker finns just Åsa Wikforss populärvetenskapliga bok "Alternativa fakta. Om kunskapen och dess fiender". Fri tanke avsätter nu 800 000 kronor för att finansiera pocketböcker till omkring 110 000 ungdomar som går tredje året i gymnasiet förutsatt att deras lärare beställer dem tillsammans med den tillhörande lärarhandledningen.

Att eleverna går sista året är enda kriteriet säger Björn Ulvaeus.

Propagandamaskin

Julklappen motiverar han med att referera till skådespelaren Sacha Baron Cohens omskrivna tal på en konferens mot antisemitism i New York där han beskrev de sociala medierna och Google som “de största propagandamaskinerna i historien”.

Hans tal är så himla bra, där finns kärnan i det här, oron för hur demokratin ska kunna leva i en omgivning där vi inte talar om samma sak, där vi inte kan göra det för att det inte finns några sanningar att tala om. Det är skräckinjagande tycker jag.

Åsa Wikforss beskriver satsningen som en "fantastisk överraskning" för hennes del och menar att skolan har en central roll i att stärka motståndskraften mot desinformation och de polariserande krafterna i samhället.

Jag hoppas att boken kan hjälpa eleverna att förstå vad som pågår och förstå hur våra sårbarheter systematiskt utnyttjas. Att dels få den här kunskapen om kunskap som jag ger, dels att få olika redskap för att vässa tänkandet, det tror jag kan utgöra ett visst skydd.

Väldigt kritisk

TT: Men är du inte samtidigt väldigt kritisk mot den svenska skolan, och dess syn på kunskap?

Jo, men det jag kritiserar är inte lärarna utan den kunskapssyn som pedagogiska forskare har propagerat för och som har format skolans styrdokument. Med största välvilja har man talat om att lära ut kritiskt tänkande men man har gjort det på fel sätt, man har trott att man kan göra det utan att lära ut faktakunskaper. En av de centrala poängerna i min bok är just att kritiskt tänkande förutsätter faktakunskaper – det visas tydligt av forskningen.
Det kapitlet kanske är mer för lärarna även om det är bra även för eleverna att reflektera över vikten av att faktiskt banka in lite saker för att bli en klok och kritiskt tänkande medborgare.
Fakta: "Alternativa fakta"

Begreppet "alternativa fakta" är ett begrepp som används för att beskriva något som fakta utan att det egentligen är det, och trots att det står i strid med det som framgår utifrån vedertagna källor.

2017 kom Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi, med sin bok "Alternativa fakta. Om kunskapen och dess fiender" som handlar både om kunskap och om vilka psykologiska mekanismer som gör oss resistenta mot den.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Erika Josefsson/TT