JO-kritiken svider – men politikerna ignorerar den

Sörmland 11 juni 2021 06:03
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

"Det som kommit fram i utredningen visar att personer i ledande befattning i flera av kommunerna och regionen redan i samband med att framställningarna kom in, drog upp riktlinjer för hur framställningarna skulle hanteras, och att dessa gick ut på att inga uppgifter skulle lämnas ut och att beskedet om det skulle lämnas vid en viss tidpunkt".

Det kommer Justitieombudsmannen fram till i sin granskning av kommunerna och regionens agerade i samband med mörkläggning av smittan bland äldre under pandemin. JO konstaterar också att samordning av detta slag inte får förekomma.

Ändå vägrar majoriteten av de folkvalda i Sörmland, som tidningen nu pratat med, att ta ansvar. Vissa politiker kräver att tidningen ska be om ursäkt, andra att JO-kritiken inte berör dem. 

Det är rent ut sagt skamligt.

Vad har då JO landat i för formell kritik? JO riktar kritik mot regiondirektören Jan Grönlund, för att han kastat mail mellan sig och kommundirektörerna. Regionen som helhet för att dom raderat text i en upprättad handling, skrivningen att antal smittade äldre inte får nå pressen. Alltså allmänheten. Anna Sandklef, tf kommundirektör i Gnesta, kritiseras för att hon i mail både bekräftar att följa samordningsbeslutet och själv sedan fattat det formella avslagsbeslutet. 

Sandklef är den enda kommundirektör som kritiseras då hon, till skillnad mot övriga, själv också tagit det formella avslagsbeslutet. JO kan inte hitta bevisen som krävs för att kritisera övriga inblandade direktörer. I deras fall är det tjänstemän längre ner som skrivit under beslutet om att neka oss uppgifter.

Och JO ger samtliga myndigheter i Sörmland en släng av sleven.

"Vissa uttalanden i mailen visar på en bristande förståelse och respekt för den grundlagsfästa rätten att ta del av allmänna handlingar ... och för den viktiga roll som medier spelar i granskningen av offentlig verksamhet." . JO konstaterar att agerandet riskerar att skada förtroendet.

Politikernas nonchalanta svar speglar det vi redan märkt. Politiker och tjänstemän som vägrar intervju på telefon eller i möte. Regionrådet Monica Johansson och regiondirektör Jan Grönlund som tagit för vana att skicka fram gatekeepers för att ta veta vad vi vill fråga om - på förhand. KS ordförande Jimmy Jansson som sällan försitter en chans att ondgöra sig över journalister i allmänhet och den lokala tidningen i synnerhet. Och allt fler anställda som säger att de inte får prata med media.  

Framför oss breder tystnaden och de tillrättalagda svaren ut sig, samtidigt får du allt mindre insyn. Och detta med våra folkvaldas goda minne. Den som får betala priset för tystnaden – är du – och demokratin.

Fotnot: Här kan du läsa alla yttranden och JO:s beslut.

Ämnen du kan följa