Därför publicerar vi namn och bild på den misstänkte

SD-politikern Anders Eberhardt i Nyköping är misstänkt för ett styckmord. Chefredaktör Eva Burman, tillika ansvarig utgivare, förklarar varför Sörmlands Medias tidningar publicerar namn och bild på honom.

Kommentar 20 november 2021 13:03
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi har valt att publicera den misstänkte personens namn då denne är förtroendevald i inte mindre än tre olika beslutande församlingar, nämligen kommunfullmäktige, regionfullmäktige och kyrkofullmäktige. 

Vi ska i våra publiceringar väga allmänintresset mot den enskildes publicitetsskada. I förhållande till att personen är en offentlig person, har en förtroendeställning och brottets mycket allvarliga natur, väger allmänhetens rätt att få veta i detta fall tyngre. 

Därtill var det redan känt via andra mediers publiceringar att det var en lokalpolitiker från ett visst parti som misstänktes, varför risken för att felaktigt peka ut andra i samma parti förelåg. 

Generellt ställer vi betydligt högre krav på våra folkvalda än andra offentliga personer. 

Det spelar inte heller någon roll att personen inte är dömd ännu. Det ska inte påverka beslutet som sådant. 

Sammantaget har detta lett till en namnpublicering.

►Läs mer: Här hittar du alla artiklar om styckmordet

Styckmordet i Nyköping

Styckmordsdom står fast – tidigare SD-politikern Anders Eberhardt väljer att inte överklaga: "Har samma inställning som tidigare"

Styckmordsdom står fast – tidigare SD-politikern Anders Eberhardt väljer att inte överklaga: "Har samma inställning som tidigare"

Bakslag för Anders Eberhardt – även hovrätten fäller honom för mord

Bakslag för Anders Eberhardt – även hovrätten fäller honom för mord
Visa fler
Ämnen du kan följa