Medier missar målet när de slutar lyssna

Chefredaktör Eva Burman om vikten att lyssna på läsarna.

Krönika 13 februari 2021 05:35
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I dagarna presenteras en rapport från Novus om mediers förmåga att granska pandemin i Sverige. Forskningsrapporten tar avstamp i hur väl medierna lyckats möta läsarnas efterfrågan på innehåll. Och Novus vd Torbjörn Sjöström skräder inte orden när han sammanfattar resultatet i en intervju i Dagens Media. Många medieföretag tycks ha missa målet helt med sin rapportering. För det läsarna efterfrågar mest, får de också minst av, som fakta, kunskap och granskning. Däremot har många satsat stort på livesändningar, vilket bara tre procent efterfrågar.

Och kanske är det problemet när medieföretag blir megafoner istället för faktagranskare. De dagliga presskonferenserna är ett haveri för journalistiken, där tittarna förväntar sig kritiska frågor men inte hör några ställas. Få vet att en journalist inte ställer sina bästa frågor i plenum - rummet är ju fyllt av konkurrenter. Istället tas de i enrum. Kvar sitter tittarna och skakar på huvudet åt journalistkåren. Eller kanske ännu värre, förleds att tro att inga kritiska frågor behöver ställas.

Resultatet i Novus undersökning förvånar därför inte. Traditionellt sett har medieföretag alltid haft en oförmåga att lyssna på sina kunder. För ja, prenumeranter är ju kunder. 

Sörmlands Media har sedan 2011 genomfört årliga och löpande läsarundersökningar. En stor läsarenkät på hösten, återkommande printmätningar men på senare år digital innehållsanalys i realtid. Det gör vi för att försöka anpassa vårt innehåll efter läsarnas preferenser. Vi har de senaste 10 åren förändrat fokus på redaktionen efter de ämnen som engagerar er läsare mest. Men vi kan alltid bli bättre.

Och i dagarna fick vi fram analysen från senaste enkäten, som fick drygt 8000 svar, vilket är helt fantastiskt. Vi kan konstatera att fler är nöjda med innehållet, fler skulle rekommendera den till andra och fler är ambassadörer för våra varumärken. 

Vi svaren kan vi se vad ni läser mest och vill ha mer av, men också motsatsen. Och i topp hittar vi ämnen som sjukvård, lokal politik, trafik och insändare. Men fler än tidigare läser tv och radio liksom ledarsidan. Tittar vi på vad man vill ha mer av är det fortfarande sjukvård, lokal politik, åsiktsmaterial, miljö och motion/hälsa. Föga förvånande kanske ett pandemiår. Men faktum är att det är en trend vi sett de senaste åren.

Vi ska nu sätta oss och analysera era svar på djupet. Det kommer att leda till förändringar, som alltid. För vi vill vara relevanta för er som läsare. Därför vill jag tacka er - ni hjälper oss att bli bättre.

Ämnen du kan följa