För vems skull har sjukvården offrat de äldre?

Chefredaktör Eva Burman om IVO:s förödande kritik mot svensk sjukvård.

Krönika 24 november 2020 14:07
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Under tisdagen kom så svaret, svart på vitt. Svensk sjukvård har offrat de äldsta under pandemin. Jag gissar att det här är modern tids största skandal. IVO konstaterar nu att dem vi skulle skydda under pandemin – våra äldsta på äldreboenden – inte fått vård i Sörmland och i resten av landet. Granskningen landar i en förödande kritik mot regionerna som har huvudansvar för svensk sjukvård.

IVO har tittat på en mängd patientjournaler på de boenden som drabbats hårdast och som man fått tips om. För Sörmlands del handlar det om fem boenden.

Och siffrorna talar för sig själva.

20 procent av de äldre fick ingen läkarbedömning över huvud taget. Av dessa fick hela 40 procent inte ens bedömning av en sjuksköterska utan av boendepersonalen. I praktiken har beslut om palliativ, alltså lindrande behandling under döendet, tagits av icke medicinsk personal.

Jag frågar mig, har man fått någon lindrande behandling alls då? För det krävs minst en sjuksköterska för att medicinera någon, även om det bara är morfin.

Resterande 70 procent har fått beslut om vård eller palliativ behandling – över telefon. Bara 6 procent har fått en fysisk läkarbedömning på plats.

Detta är horribelt. Det betyder att 95 procent inte fått den fysiska läkarbedömning som svensk lag stipulerar.

Generaldirektören Sofia Wallström stannar upp under presskonferensen och betonar allvaret. "Det här är en väldigt hög siffra... Det här handlar om människor. Det är någons mamma och pappa... Bor man på ett äldreboenden har man precis samma rätt att få sina behov av medicinsk bedömning och vård som alla andra. Jag tror ingen annan skulle acceptera att bli föremål för en gruppbedömning bara för att man är en viss ålder eller bara för att man råkar bo på en viss adress, som är ett äldreboende.".

Och IVO menar att denna hantering pågå fortfarande. Samtidigt som antalet covidfall på landets äldreboenden ökar.

Minns nu hur ansvariga tjänstemän och politiker i Sörmland nekade till det vår granskning pekade på under våren – att äldre nekades vård under pandemin efter direktiv från Socialstyrelsen. Detta sker under en tid när det fortfarande gått att hejda. Regionstyrelsens ordförande Monica Johansson avfärdade de alarmerande uppgifterna i maj så här. "I Sörmland tillämpar vi inte det här. Jag vet att chefen för patientsäkerheten, Marie Bennermo, har varit väldigt tydlig i sin kommunikation – här vårdar vi precis som vanligt".

Samtidigt beskriver IVO följande om region Sörmland: "man har haft generella direktiv avseende patienter som bor på särskilda boenden. Journalgranskningen visar att det finns dokumentation om en instruktion från infektionskliniken i flera patienters kommunala hälso- och sjukvårdsjournal.".

Vad man kommunicerar utåt är en sak. Det är vad man gör i praktiken som spelar roll. Och facit visar att man i Sörmland nekat äldre sjukvård, man har inte informerat anhöriga om palliativa beslut, och framförallt, palliativa beslut har tagits helt emot reglerna.

Jag mår illa.


Ämnen du kan följa
Läs mer!

Slut med allmänna barnvaccineringar mot covid – ingen nytta med vaccinet: "Väldigt låg risk att de blir svårt sjuka"

Slut med allmänna barnvaccineringar mot covid – ingen nytta med vaccinet: "Väldigt låg risk att de blir svårt sjuka"

Insändare: Den här gången – men aldrig mer

Den här gången – men aldrig mer

Mängder av virusvarianter i omlopp – och influensan närmar sig: "En rätt besvärlig variant"

Mängder av virusvarianter i omlopp – och influensan närmar sig: "En rätt besvärlig variant"

Det avgjorde när S ratades i nya regionstyret: "Det här är värt att satsa på"

Det avgjorde när S ratades i nya regionstyret: "Det här är värt att satsa på"

Katrineholmspatient fick inga besked trots påtryckningar – Mälarsjukhuset kritiseras: "Oro och dödsångest i kroppen"

Katrineholmspatient fick inga besked trots påtryckningar – Mälarsjukhuset kritiseras: "Oro och dödsångest i kroppen"
Visa fler