Världsunikt tak på hus i Katrineholm

Dagvatten är och kommer att bli ett stort problem i framtiden. Hyreshuset i Katrineholm lägger i samband med en renovering ett helt nytt taksystem som minskar problemen med stora regnvattenmängder i dagvattenledningarna.

21 juni 2017 07:00

Katrineholm är inget undantag, det byggs som aldrig förr i kommunen och i de centrala delarna av staden har det tillkommit ett antal nya byggnader. Bekymret är att öppna gräsytor och grusplaner som kan suga upp vatten försvinner och ersätts av täta ytor där regnvatten och snö ska ned i dagvattenbrunnarna.

Flera rapporter visar att vi inte får mer vatten än tidigare och det sker under kortare tid. Bara under denna vår har vi i Katrineholm upplevt sjöar på våra gator, ledningarna klarar inte att få undan vattnet i den takt det faller ned.

En av kommunens större husägare har installerat ett tak som ska avhjälpa en del av problemen som uppkommer när stora vattenmängder kommer under kort tid.

Det är Hyreshuset AB som lägger en ny taklösning när ett av husen vid Oddergatan renoveras.

Vi möter tre herrar som skiner ikapp med solen utanför huset som är under renovering. Det är Thobias Wahlström, Katrineholms tak och byggspecialisten, Jens Holmlund, vd Protan och Mathias Elf, fastighetsansvarig Hyreshuset AB, som är på plats för att berätta om regn och regnvatten.

Jens Holmlund, katrineholmare och Sverige-vd för det norska företaget Protan AB, berättar om det mekaniska systemet som är installerat på taket. Det är första gången systemet installeras utanför fabriken.

Det är lika enkelt som genialiskt och bygger på ett plasttak som fungerar som en bassäng där vattnet samlas upp. Normalt rinner vattnet från det platta taket direkt ned i dagvattenledningen från stuprören. Nu portioneras vattnet ut under en längre tidsperiod till dagvattensystemet.

‒Vi har gjort en mekanisk lösning som är patentsökt. Det är en insats med ett insatsrör omgivet av en sil för att ta hand om skräp. Taket är ett beprövat plasttak som inte innehåller några miljöskadliga ämnen, säger Jens Holmlund.

Mathias Elf Fastighetsansvarig på Hyreshuset AB är nöjd med det han ser men kan inget säga om det blir fler liknande tak på bolagets fastigheter.

Dagvatten

Till dagvatten räknas regnvatten och smältvatten.

I Katrineholm går dagvattnet ut i närliggande sjöar orenat. Till exempel Näsnaren. En del dagvatten går i avloppssystemet men det är under ombyggnad.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa