"Matematik är som ett gym för hjärnan"

De flesta av oss ägnar arbetsdagarna åt helt andra saker än att räkna matte. Ändå är det så viktigt att läsa matematik i skolan.

En förklaring är att vi ska se matte som träning för hjärnan.

5 september 2017 20:00

Därför startar Katrineholm nu ett fyraårigt matteprojekt tillsammans med bland andra SKF Mekan och Västsvenska Handelskammaren. Det leds av Mathivation, som grundades av studenter på Chalmers i Göteborg och som rönt uppmärksamhet både i Sverige och internationellt.

Grundidén är att matematik kräver träning. Den som vill bli bättre i matte måste vara uthållig, tänja på gränserna och våga göra fel.

‒Det är okej att inte fatta, slog 20-åriga läkarstudenten Ilma Caprnja fast. Hennes inspirationsföreläsning för eleverna i årskurs 7 inledde tisdagens mattedag på Järvenskolan.

Ilma Caprinja berättade hur hon själv blivit alldeles förkrossad när hon, som varit bäst i klassen, plötsligt fick bottenbetyg på ett matteprov.

‒Jag hade alltid fått höra att jag var en mattebegåvning och trott att det räckte med det. Så när jag fick underkänt på det där provet trodde jag att nu var min begåvning slut och att jag aldrig skulle kunna bli läkare som var min dröm.

‒Jag hade inte fattat att matte kräver träning. Hjärnan är som vilken muskel som helst. Den behöver träning för att bli starkare.

En annan grundidé i projektet är att äldre elever ska lära yngre. I klass 7k2 hade ordinarie matteläraren lämnat plats åt Izabella Buic och Melvin Lindgren. De går i årskurs 9 och har redan hunnit skaffa sig erfarenhet av att lära ut matte till yngre kamrater.

Rutinerat ökade de svårighetsgraden på mattetalen ‒ från ett plus ett, till två upphöjt till tre gånger två upphöjt till fyra. Klassen hängde på och fler och fler händer räcktes upp.

‒Det här är mycket roligare än en vanlig mattelektion, tyckte en av eleverna, även om det mötte protester när Melvin Lindgren förklarade att han inte var intresserad av svaren. Bara av att alla hade förstått metoden.

‒Men jag har ju räknat ut svaret själv, ropade en kille indignerat.

Mathivation

Grundades av studenter på Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet.

Mathivation har verkat i 120 städer i 22 länder med fler än 70 000 elever och lärare som deltagit på föredrag och workshops.

Källa: mathivation.se

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Gunilla Karlsson

Ämnen du kan följa