Människor ska puffas till goda vanor

Socker, socker, socker. Glass, godis, bakverk. Tre för två. Nu vill landstinget Sörmland få igång en diskussion i hela samhället och bryta sötsaksnormen.

– Hela samhället måste förändras, säger Maria Björklund, diabetessjuksköterska och hälsorådgivare på vårdcentralen Linden som går i spetsen för det så kallade nudging-projektet.

21 september 2018 05:00

Sedan 2007 har landstinget Sörmland haft en kostpolicy som ska ge hälsosammare mat. Det handlar bland annat om att minska mängden socker.

Sedan ett år tillbaka jobbar bland annat Maria Björklund med ett antal projekt som går i samma riktning. Men nu ser hon att det inte räcker. Fler måste med på tåget för att det ska hända saker på allvar.

Nu lanserar landstinget sin nudging-metod. Det handlar om ett gemensamt arbete där landstinget tillsammans med kommunen, länsstyrelsen och andra viktiga aktörer testar en samarbetsmodell för att öka tillgängligheten av hälsosamma alternativ i offentliga miljöer.

– Vi vill att det ska finnas bra alternativ till fikat på konferensen, på gymnasie- eller sjukhuscaféet. Syftet är inte att ta bort allt socker, utan att skapa valmöjligheter, säger Maria Björklund.

Det handlar om att med vänliga knuffar få människor att göra hälsosamma val. I mitten av oktober arrangerar landstinget en hel vecka av peppande för dessa hälsosamma val. Kommun och näringsliv i Katrineholm var under torsdagen inbjudna till en utbildning i frågorna.

– Många av våra patienter vet vad de borde äta, men har svårt att få till det. I dag frontar butiker och caféer med sötsaker och snacks. Det finns få alternativ. Med hjälp av nudging kan vi underlätta för invånaren att göra bra val i mat- och fikasituationer. Man kan exempelvis byta plats på bra och mindre bra alternativ, säger Maria Björklund.

Hon pekar på den sockernorm som råder i samhället.

– Vi är djupt oroade över utvecklingen, säger Maria Björklund och pekar på att sockerkonsumtionen i samhället har ökat enormt under de senaste 100 åren.

Människor i dag gör ofta sunda val ett tag, men trillar sedan tillbaka i sockernormen, förklarar hon och pekar på att konsekvensen blir ett ökat antal människor som drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar, fetma och diabetes.

– Hälso- och sjukvårdens insatser räcker inte. Vi måste arbeta gränsöverskridande för att skapa en förändring, säger Maria Björklund.

Landstingets vilja med nudging-projektet är att nå ut brett i samhället och få många parter att tillsammans hjälpas åt att puffa människor i en hälsosam riktning.

– Det måste bli enklare att agera rationellt i vardagen, säger Maria Björklund och förklarar att det kan handla om att få butiksinnehavare att placera sunda val lite längre fram och mer synligt i butiken och på så vis hjälpa kunden från sockret.

På sikt hoppas Maria Björklund att hela Katrineholm, hela Sörmland och helst hela Sverige, ska vara med och puffa fram de sunda valen.

Så funkar vänliga knuffar

2017 fick professor Richard Thalers nobelpris för bland annat sin forskning om hur man med hjälp av vänliga knuffar kan ändra beteenden och vanor.

Landstinget Sörmland arbetar för att bli Sveriges friskaste län 2025. En viktig del för att uppnå det är att skapa förutsättningar för hållbara och hälsosamma matvanor för invånarna i Sörmland, genom hela livet. Nudging-projektet ska hjälpa människor till medvetna val och göra det lätt att göra rätt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Marie Hillblom