Många pendlar till myndighetsjobb

Katrineholm får nästa år ytterligare en statlig myndighet. Sedan tidigare finns här IAF, där två av tre medarbetare bor på annan ort.

18 juli 2017 14:57

I tisdags kom beskedet att Strålskyddsmyndigheten flyttar från Stockholm till Katrineholm. 120 jobb talas det om, men hur många av dem som flyttar med från huvudstaden och hur många som kommer att behöva nyrekryteras är inte klart än.

Sedan 2004 finns en annan statlig myndighet i Katrineholm, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF. Den förlades här efter att runt 2000 arbetstillfällen försvunnit i Katrineholm i och med flera stora företagsnedläggningar.

Monica Pettersson Söderberg är HR-strateg på IAF. Hon säger att man inte kan dra direkta paralleller mellan IAF:s förläggning till Katrineholm och Strålskyddsmyndighetens kommande flytt hit.

‒Det är lite andra förhållanden. Man lyfte ut inspektionsdelarna ur Arbetsmarknadsstyrelsen och skapade en helt ny myndighet, som sedan hamnade i Katrineholm. Medarbetarna som hade jobbat på den enheten fick ett nytt förordnande och det byggde på deras egen vilja, säger hon.

Som en rest från flytten 2004 har IAF kvar fyra anställda placerade i Stockholm på gamla kontrakt.

IAF har i dag runt 65 anställda. Generaldirektör Peter Ekborg säger att runt en tredjedel av dem bor i Katrineholm.

‒Andra pendlar från Stockholm, Eskilstuna, Norrköping, Linköping, Örebro och Karlstad.

Att myndigheten i dag ligger just i Katrineholm och att majoriteten av de anställda pendlar till jobbet, säger Peter Ekborg inte är någon stor sak på arbetsplatsen.

‒Det pratas inte särskilt mycket om det. Vi har varit här så länge nu och alla vet att arbetet innebär pendling. Oftast går det smidigt, men det bygger mycket på att kommunikationerna fungerar, säger Peter Ekborg.

Peter Ekborg bor själv i veckorna i Katrineholm, men pendlar sedan till hemorten Helsingborg.

‒Jag trivs bra i Katrineholm och jag ser positivt på att vi får en ny myndighet i närheten av oss. I grunden är det en trevlig sak att myndigheterna finns runt om i landet, säger han.

IAF

Har tillsyn över arbetslöshetsförsäkringen, a-kassorna och Arbetsförmedlingens handläggning av ärenden som har samband med arbetslöshetsförsäkringen.

De flesta som arbetar där är högskoleutbildade utredare, ekonomer och jurister.

Källa: iaf.se

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Rebecka Jonsson

Ämnen du kan följa