Lektionen där rätta sättet är att göra fel

Lära sig matte genom att våga göra fel. Det är tanken bakom "inte-fatta"-kursen där elever undervisar andra elever i hur man kan bli bättre på matematik. Felicia Schönfeldt är en av eleverna som gått kursen och numer undervisar.

29 november 2018 13:00

Förra året startade Tallåsskolan matteprojektet som leds av Mathivation och ska pågå under fyra år. Det innebar även att 16-åriga Felicia Schönfeldt, som i högstadiet själv tog del av "inte fatta"-kursen, fick en projektanställning och nu undervisar parallellt med sina gymnasiestudier. På måndagen höll hon sin första kurs för högstadieelever efter att tidigare gjort skolbesök i mellanstadiet.

– Jag har alltid älskat matte, Mathivation var mest att jag skulle våga utmana mig själv och bli bättre.

För henne innebar kursen framför allt att hon fått lättare att prata framför grupper av människor.

– Jag kunde inte hålla en bokpresentation inför klassen utan att gråta innan. Mathivation motiverade mig att våga stå framför klassen med något jag älskar.

När hon gick ut nian i somras fick hon erbjudandet av Västsvenska handelskammaren att fortsätta vara med som anställd.

– Jag blev överlycklig att de ville ha kvar mig. Jag är jätteinspirerad av projektet och har utvecklats mycket. Jag älskar arbetet med att få hjälpa elever.

Under "inte-fatta"-kursen ställs eleverna inför olika matematiska problem. Tanken är att de genom att våga göra fel ska lära sig mer genom att hitta nya vägar och sätt att lösa de problem man kan ställas inför. Något Felicia Schönfeldt påpekar för eleverna under måndagens kurs.

– Matte handlar inte om er förmåga. Ni är här för att försöka och våga göra fel.

Oviljan att göra fel tror hon beror på att nästan allt eleverna gör bedöms i skolan.

– Att då ha en miljö där du är tillåten och uppmanad att göra fel motiverade i alla fall mig väldigt mycket, säger Felicia Schönfeldt.

Att det är just elever som lär andra elever är också en av grundtankarna med kurserna.

– De ska kunna relatera och bli mer öppna. Att få dem att tänka "om de kan, kanske jag också kan", säger hon.

Mathivation

Grundades av studenter på Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet.

I projektet utbildar elever andra elever i matte. Tanken är att de vågar prova olika sätt att lösa ett problem och eleven utvecklas även om svaret är fel.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Johan Järup

Ämnen du kan följa