Truedsson begär om entledigande efter kritikstormen

Joakim Truedsson har begärt att få lämna sitt uppdrag som överförmyndare i Katrineholms kommun. Liberalerna kräver att den nya posten ska tillträdas av en tjänsteman och det redan från 2018.

28 december 2017 10:17

Kritikstormen mot Truedsson i egenskap som överförmyndare har varit stor efter hans omtalade Facebook-inlägg i förra veckan. I inlägget resonerade han om att ge samhället större befogenheter när det kommer till personer med extra stöd och skrev att steriliseringar kanske skulle kunna vara en lösning för att förhindra att personer med svåra funktionshinder blir gravida som sedan inte kan ta hand om barnen.

Inlägget har kritiserats av flera, bland annat kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström som på onsdagseftermiddagen meddelade att det blir mycket svårt för Truedsson att behålla sitt uppdrag som överförmyndare.

Tidigt på torsdagsmorgonen skickade Joakim Truedsson in en begäran till kommunstyrelsen om entledigande från sitt uppdrag som överförmyndare.

Vem som ska ersätta Truedsson är inte bestämt. Men till dess att en ny överförmyndare utses kommer ansvaret för verksamheten ligga på överförmyndarens ersättare Hanna Runesdotter, uppger Göran Dahlström (S).

Han uppger också att de ska se över organisationen under det kommande året för att se om systemet gällande överförmyndare ska ändras.

‒Vi ska se över organisationen och sen får vi se 2019 och framåt om det ska vara en överförmyndare, som systemet är nu, eller om det ska vara en överförmyndarenämnd. Men det är något som nya fullmäktige får besluta om, säger Göran Dahlström.

Oppositionsrådet Ewa Callhammar (L) vill att en ändring av systemet ska ske redan 2018.

‒Vi i Liberalerna vill att det ska ske nu. Det är ett ypperligt tillfälle att göra det i och med Truedssons avgång, säger Ewa Callhammar.

Hon påpekar också att det är en tjänsteman som ska sitta på posten och inte en förtroendevald som det är i nuläget.

‒Vi har motionerat om det här tidigare. Vi vill ha en tjänsteman på den posten, en jurist som har den kompetens som behövs och inte en politiker. Vi har fått väldigt många anmärkningar från Länsstyrelsen tidigare gällande den här posten, att man inte har skött sig. Som överförmyndare har man hand om känsliga uppgifter och det kräver att det är en utbildad jurist som har ansvaret.

Detta är något som delas av Miljöpartiet, som anser att en överförmyndarnämnd bör skapas och kanske tillsammans med Flen och Vingåker.

Kommer ni i Liberalerna kämpa för att ett systembyte sker redan från och med 2018?

Ja, det kommer vi att göra men sen är det alltid majoriteten som bestämmer, säger Ewa Callhammar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa