It-jätten Amazons etablering ökar risken för elbrist – kan slå mot lokala näringslivet

It-jätten Amazons etablering i Mälardalen belastar elnäten så hårt att det riskerar att motverka andra företagsetableringar i regionen. Katrineholms näringslivschef Stefan Toll sitter dock lugn i båten.

1 november 2018 12:00

– Det är klart att det kan påverka nya etableringar också i Katrineholm om det blir riktigt illa. Men jag känner ingen oro i nuläget och har inte blivit uppflaggad för att vi måste slå stopp på grund av det inte finns tillräckligt med kabel.

Svenska kraftnät, myndigheten som ansvarar för stamnätets cirka 15 000 kilometer av "el-motorväg", bekräftade tidigare i veckan kapacitetsbristen i Mälardalen för P4 Sörmland. Runt om i regionen larmas om att det kan leda till färre stora företagsetableringar och minskad tillväxt.

Energikrävande Amazon web services har etablerat sig i Katrineholm, i Eskilstuna och i Västerås och beskrivs som toppen på kapacitetsbristens isberg.

– Tekniska verken, Vattenfall och de andra nätbolagen gör vad de kan. Men det behövs fler åtgärder av Svenska kraftnät på stamnätet. Min känsla är att det är svårt att påverka det med annat än att vi försöker jobba tillsammans med andra kommuner, säger Stefan Toll.

Amazons etablering på Lövåsen i Katrineholm är redan från start kraftigt elberoende. På sikt väntas behovet öka än mer.

Det säger Peter Ols, vice vd på Tekniska verken Katrineholm nät AB som äger och driftar det lokala elnätet.

– Vi följer noga hur deras effektbehov kommer att utvecklas. Det är hanterbart nu, men i något läge räknar vi med att inte kunna vara kvar som lokalnätsförsörjare av deras behov.

Peter Ols pekar på att elen i dag betraktas som lika självklar som luft och vatten, men att den inte är en oändlig resurs.

– Vi ska inte sätta oss i en situation där vi inte klarar att hantera samhällets elbehov.

Risken för en hotande elbrist och dess konsekvenser har bland annat uppmärksammats av Regionförbundet Sörmland. Länet omfattas inte av överproduktionen av el som finns på andra håll i landet, utan ingår i stället till ett område med underskott.

Trots all energieffektivisering ökar samhällets totala elbehov. Med etableringar av Amazons kaliber slår det i taket, beskriver Ols, men orsakerna är fler än strömslukande datacentra.

– Förr dimensionerades stam- och regionnäten efter traditionell tung industri. Nu är vi i ett helt nytt läge. Förutom urbaniseringen har vi en transportsektor som kanske kommer att gå på el och en energiomställning som gör att produktionen börjar ta andra riktningar och ställer nya krav, Man ska inte underskatta elnätens betydelse för att samhället ska fungera. De måste vara robusta och tas på allvar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa