Här ska öppnas för råd och vägledning

Nästa år ska det bli enklare för alla medborgare att hitta rätt i djungeln av kommunala blanketter, beslutsinstanser och digitala samhällstjänster.

4 september 2017 07:00

Då öppnas ett bemannat kontaktcenter i kulturhuset Ängeln. Arbetet med centret, eller medborgarkontoret om man så vill, inleddes i våras. Men frågan har dryftats många gånger förut.

Tanken på en mötesplats där invånare och besökare kan få råd och information om kommunens och andra myndigheters verksamheter fanns senast med i en förstudie 2013.

Den gången valde kommunen att i stället satsa på att utveckla den befintliga telefonväxeln.

Med tiden har dock behovet av ett kontaktcenter ökat, bedömer kommunledningsförvaltningen.

Det märks både av samtalen till växeln och av besöken på förvaltningarna och hos kommunens fastighetsbolag Katrineholms fastighets AB.

– Många av våra förvaltningar och KFAB får i dag besök i sådana övergripande frågor som kontaktcentret ska hantera. Det blir en avlastning för förvaltningarna och gör det enklare för medborgarna att hitta rätt.

Det säger Karin Rytter som koordinerar arbetet med att skapa den nya verksamheten.

Medborgarna ska bland annat få hjälp med att fylla i blanketter och göra ansökningar, få svar på frågor om bostäder, ges vägledning till kommunens e-tjänster och hjälpas vidare till rätt instanser.

– Vi kommer att gå igenom med förvaltningarna vilka de allra vanligaste frågorna är, och utveckla verksamheten därifrån, säger Rytter.

Kontaktcentret ska öppnas i anslutning till kulturhuset Ängeln. Där finns lokalutrymmen på nedre plan, med ingångar både genom gamla biblioteksentrén från Djulögatan och via kulturhuset.

Ett annat skäl till valet av Ängeln, är att det där redan finns servicekontor som används av Skatteverket, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten.

Kommunens mötesplats blir en integrerad del av denna samhällsservice, även om den placeras ett stycke bort.

Två kommunvägledare ska nu rekryteras. De kommer att svara för den service och information som invånarna efterfrågar, främst via fysiska besök men också till viss del per telefon och e-post.

– Vid årsskiftet hoppas vi att verksamheten ska vara igång, säger Karin Rytter.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Henrik Wising

Ämnen du kan följa