Han ivrade för att Katrineholm skulle bli stad

27 juni 2018 16:56

Roland Blomkvist berättar om bilder i Katrineholms kommunarkiv:

En av de första ivrarna för att municipalsamhället Katrineholm skulle bli stad var direktören Adolf Weckman. Han föddes 1840 i Kila utanför Nyköping. Han startade sin yrkesbana med att ta över föräldrarnas lanthandel, samtidigt som han var aktiv inom lokalpolitiken, på högerkanten. Under 1880-talet var han även landstingsman och ledamot av riksdagens andra kammare.

Hans politiska bana ansågs utstakad, men som den affärsman han i grunden var, kom han på andra tankar. År 1888 startade han det som under en rad år hette Mellersta Sveriges Varuförsäkringsbolag. Ungefär samtidigt eller strax efter flyttade han till Katrineholm och 1894 lät han uppföra huset på Tingshusgatan 6 som än i dag går under benämningen Weckmanska huset (eller villan). Huset har haft andra namn genom åren bland annat Rosenska villan – beroende på vem som huserat i huset. Men eftersom Weckman var den som uppförde huset till sitt varuförsäkringsbolag och vars familj bodde där längst, kan man tycka att det borde bära hans namn.

Adolf Weckman ledde sitt bolag fram till sin död 1919, då chefskapet övergick till äldste sonen August. Genom åren kom bolaget att byta namn flera gånger och blev så småningom Försäkringsbolaget Hermes. Efter att försäkringsbranschen lämnat huset har ett flertal olika verksamheter haft sin hemvist där. I början av 2000-talet fanns där en högklassig restaurang, vars existens fick ett något snöpligt slut. Det var troligtvis en gäddpaté som visade sig olämplig och orsakade matförgiftning hos några av gästerna. Att de drabbade var dåvarande kommunalrådet och några höga chefer i kommunen gjorde inte restaurangens renommé fördelaktigare. Hela historien var oturlig och drabbade ägaren hårt.

Vad hade då Adolf Weckman med Katrineholms stadsblivande att göra? Jo, redan då han flyttade till Katrineholm hade han blandat sig i den lokala politiken. Där väckte han enligt de gamla protokollen redan år 1901 frågan om att Katrineholm borde ansöka om stadsrättigheter. Han fick vänta 16 år på att detta förslag skulle realiseras. Weckman var under tiden tämligen aktiv inom andra kommunala frågor, inte minst då det gällde att katrineholmarna skulle få rinnande vatten i kranarna. Trots stor skepsis från politiska motståndare lyckades han få igenom byggandet av ett vattenverk på Kerstinbodaområdet och utvinna rent vatten ur åsen som gick och än i dag går genom tätorten.

År 1917 fick Adolf Weckman 77 år gammal se sin dröm om ett stadsblivande förverkligas. På nyårsnatten 1916/17 firade katrineholmarna med vesper i kyrkan och mässingsorkester på torget den högtidliga begivenheten. De 6 615 katrineholmarna upphöjdes till stadsbor.

Vad Adolf Weckman beträffar kom han att ingå i det allra första stadsfullmäktige, men avled redan två år senare, efter ett innehållsrikt liv.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa