Grothérus kliver av kommunvalslistan

Liberalernas toppnamn i Katrineholm, Mårten Grothérus, kliver av som Liberalernas toppnamn med omedelbar verkan. Det efter att tidningen konfronterade honom med uppgifter om att han straffats för tre fall av hemfridsbrott.

25 januari 2018 20:00

Katrineholms-Kuriren konfronterade på onsdagsförmiddagen Liberalernas förstanamn i Katrineholm, Mårten Grothérus, med uppgifter om att han i juni bötfälldes för tre fall av hemfridsbrott. En kort stund senare meddelade Liberalernas ordförande i Katrineholm, Jan-Olof Blomster, att Grothérus drar tillbaka sin kandidatur till kommunfullmäktige i Katrineholm med omedelbar verkan.

I februari i år skrev Katrineholms-Kuriren om det förra förstanamnet på Liberalernas kommunvalslista, inför höstens val. Det handlade om en man som på sin Facebooksida kallade pensionärer glidare och uttryckte sig nedsättande om ungdomar och invandrare. Efter tidningens skriverier valde Liberalerna att utse ett nytt förstanamn till kommunvalslistan. Det blev Mårten Grothérus, som i en intervju med tidningen den 6 april i år, sa sig inte ha några Facebook-skelett i garderoben.

I juni fick Mårten Grothérus strafföreläggande från åklagarmyndigheten i Nyköping, att betala drygt 20 000 kronor i böter för tre fall av hemfridsbrott. I februari 2017 gick han hem till en kvinna i Katrineholm, tog extranyckeln, som han visste var den låg, ur kvinnans garage och gick in i kvinnans hus, där han lämnade en påse. Kvinnan sa i förhör att hon många gånger bett Grothérus att inte gå in i hennes hus, utan att ringa först om han har saker som ska till henne, men han har inte lyssnat eller brytt sig om vad hon sagt, enligt kvinnan.

Vid ytterligare två tillfällen, i februari 2018, har Grothérus gått in i kvinnans garage, när hon inte var hemma. I juni i år utfärdades ett strafföreläggande rörande de tre tillfällena och Grothérus ålades att betala 50 dagsböter á 410 kronor.

I polisförhör har Mårten Grothérus sagt att han varit i kvinnans hus för att underlätta och göra saker smidiga, när han behövt lämna saker där. På frågan från förhörsledaren om han är beredd att ta emot ett strafföreläggande har han svarat att han är det, om åklagaren tycker att det han gjort är ett brott.

I samtal med Katrineholms-Kuriren säger Mårten Grothérus så här:

– Visst, jag har ställt kläder där, visst, det var dumt. Hon har sagt att jag måste ringa först innan jag kommer. Men det är inte så att jag springer där ständigt och jämt och slänger grejer i hennes hus.

Han har inte informerat partiet om strafföreläggandet. Han nämnde heller ingenting om det i samtal med tidningen, när frågan om skelett i garderoben kom upp. Men vid det tillfället visste han inte själv om att han var anmäld.

– Jag visste inte när jag pratade med tidningen, att det fanns anmälningar. Jag visste inte förrän polisen kontaktade mig tidigt i somras.

Polisförhöret hölls den 25 maj, enligt förundersökningen, och Grothérus utsågs till förstanamn på Liberalernas lista och intervjuades om skelett i garderoben i början av april.

Jan-Olof Blomster är ordförande i Liberalerna i Katrineholm. Han kände inte till att Grothérus fått ett strafföreläggande för hemfridsbrott.

– Det är inget jag känner till. Det är alldeles nytt. Nu får vi börja med att ta en diskussion med Mårten, eftersom det är helt nytt. Jag får börja i den änden. Jag får återkomma när vi haft en diskussion. Men det är inte bra.

Bara minuter senare ringer Jan-Olof Blomster tillbaka och meddelar att Mårten Grothérus drar tillbaka sin kandidatur.

– Han drar tillbaka sin kandidatur och beklagar det här och att han inte informerat oss. Han känner att det är bäst för partiet att göra så.

Liberalerna hinner inte göra om listorna inför valet, men Mårten Grothérus kandiderar alltså inte längre.

– Vi hade en diskussion och kom fram till att det var bäst i det här läget, säger Jan-Olof Blomster.

Hemfridsbrott av normalgraden är inte ett av de grövre brotten i brottsbalken och det går inte att få fängelse för det, konstaterar åklagare Lukas Tigerstrand.

– Men i hemmet, där måste man få vara trygg, säger han.

Utgångspunkten för påföljden för hemfridsbrott är 30 dagsböter. Man ser till brottets allvar och kan ge ett högre straff om det är motiverat. Maxstraff för ett fall är 150 dagsböter och för flera fall 200 dagsböter.

– Jag bedömde i det här fallet att brottslighetens motsvarade 50 dagsböter, säger Lukas Tigerstrand.

Döms man för flera brott tillämpas straffreduktion. En utgångspunkt när någon döms för flera brott är att man halverar straffet för det andra och tredje brottet.

– Det tycker jag är en rimlig princip som innebär att man inte kan dömas till hundraåriga fängelsestraff, säger Lukas Tigerstrand.

För att en utredning ska resultera i strafföreläggande, som är en förenklad form av hantering, och inte tas till tingsrätten, krävs dels att den misstänkte erkänner, dels att skuldfrågan är klarlagd. Finns det tveksamheter ska det inte utfärdas ett strafföreläggande.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa