15-åring får rätt mot Katrineholms kommun

Den 15-årige pojken har så stort behov av stöd att han är berättigad till personlig assistans. Det skriver kammarrätten i en dom som ger Katrineholms kommun bakläxa i ett LSS-ärende.

31 mars 2017 21:00

Samtidigt river kammarrätten upp en tidigare dom i förvaltningsrätten. Den domen gav kommunen rätt i sin bedömning att pojken inte hade så stort behov av hjälp att det berättigade honom till personlig assistans.

Domen överklagades och nu har kammarrätten gjort en helt annan bedömning. I domen slås fast att pojkens funktionshinder gör att han i stort behov av stöd och handgriplig hjälp, främst vad gäller den personliga hygienen. Behovet är så omfattande att det ger honom rätt till personlig assistans enligt LSS. Hur många timmar som krävs överlåter rätten till vård- och omsorgsnämnden att räkna ut.

Kammarrätten var inte enig i sitt beslut. En av rättens ledamöter delade förvaltningsrättens bedömning och ville avslå överklagandet.

Kammarrättens beslut kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!