Den 14 januari beslutades om likvidation för City media Sverige AB. Likvidation innebär att bolaget upplöses efter att skulderna betalats och eventuellt överskott fördelats mellan aktieägarna. Den 21 januari försattes bolaget i konkurs.

Företaget har bedrivit callcenterverksamhet med direktförsäljning av mobila abonnemangstjänster.